Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027: Kortere ventetider og en felles helsetjeneste

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la fredag 1. mars frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027 på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Publisert 04.03.2024
Ingvild Kjerkol

Foto: S.J.Stenseth - LDS

Mange hadde møtt frem for å høre ministeren tale i Rikke Nissen auditorium i Lovisenberggt 21.

Hovedtrekk i planen er:

  • Rekruttere og beholde personell
  • Endre finansieringsordningene
  • Nytt rekrutterings- og samhandlingstilskudd
  • Digitalisering av helse- og omsorgstjenestene
  • Forenkle og tydeliggjøre regelverk
  • En god og tilgjengelig allmennlegetjeneste
  • Kortere ventetider i spesialisthelsetjenesten

Se sammendrag og videoopptak her.