Midler til fire nye forskningsprosjekter

21. desember vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) tildelingen av konkurranseutsatte forskningsmidler for 2024. HSØ tildeler midler til fire nye prosjekter ved Lovisenberg.

Publisert 22.12.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

HSØ har tildelt totalt 150 millioner kroner til forskningsprosjekter i 2024. Lovisenberg er tildelt 6,8 millioner av disse. Kun OUS og Ahus er ble tildelt en større andel av forskningsmidlene for 2024.

Lovisenberg fikk tildelt fire nye prosjekter. Tre doktorgradsstipend og en åpen prosjektstøtte.

Det er svært gledelig at Lovisenberg får hele fire tildelinger. Det sier mye om kvaliteten på vår forskning og våre forskningssøknader. Gratulerer til alle de dyktige forskerne ved Lovisenberg!, sier forskningssjef Anners Lerdal.

Følgende prosjektsøknader mottar støtte:

  • The co-occurrence and shared genetics between Neurodevelopmental conditions And Neurodegenerative disOrders (NANO). Prosjektleder Alexandra Havdahl.
  • Gaining insights into immunological processes implicated in neurodevelopmental conditions using autoimmune conditions as blueprints (The Blueprint Project). Prosjektleder Robyn Wootton.
  • Discovering disease drivers for better treatment of rheumatoid arthritis: The RA-Drive Study. Prosjektleder Asbjørn Christophersen.
  • Digital health literacy in patients with hip and knee osteoarthritis – MultiKnee-HL. Prosjektleder Maren Falch Lindberg.

Oversikt over alle tildelinger av regionale forskningsmidler for 2024 (HSØ)