Magnet4Europe – fellesskap for bedre sykehus

30.-31. mai 2023 var Lovisenberg vertskap for gjester fra 68 europeiske sykehus, i et forskningsprosjekt som har som mål å bedre både helsepersonells trivsel og pasientbehandlingen.

Publisert 09.06.2023
En stor gruppe mennesker som poserer for et bilde
Arrangementet het "Magnet4Europe Learning Collaborative 2023" og ble avholdt i Universitetsbiblioteket på Blindern, med 200 deltakere fra 6 europeiske land, samt USA.

Konferansen er en del av EU Horizon 2020-forskningsprosjektet Magnet4Europe. Forskningsprosjektet har som målsetting å bedre helsepersonells trivsel og psykisk helse ved å implementere The Magnet Model ved 68 sykehus i Europa. Lovisenberg er det første sykehuset i Norge som i den innfører Magnet-modellen. 
«Magnet-sykehus» styres etter fem hovedprinsipper; 1) transformerende lederskap, 2) profesjonell utvikling og myndiggjøring, 3) eksemplarisk pasientbehandling, 4) ny kunnskap, innovasjon og forbedring og 5) empiriske målinger.

Deltakerne på Magnet4Europe-konferansen ble ønsket velkommen til Oslo av administrerende direktør ved Lovisenberg Sykehus, Tone Ikdahl og forskningssjef Anners Lerdal. Hovedinnlegene første dag stod fagdirektør i HelseSørØst Ullrich Spreng og forsker Fredrik Bååthe, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet for. Videre bestod programmet av representanter fra sykehus i Europa og deres veiledningsykehus i USA som delte sine erfaringer fra implementeringen av Magnet-modellen ved europeiske sykehus. Prosjektleder for Magnet ved Lovisenberg Monica Kjetland presenterte erfaringene fra Lovisenberg sammen med Chief Nursing Officer, Kristin Anthony fra vårt «søstersykehus» Mid Coast Hospital.

Forskningssjef ved Lovisenberg, Anners Lerdal sitter i Forskningsprosjektets ledergruppe og oppsummerte de to dagene slik: 
- Dette ble to inspirerende dager hvor engasjerte sykepleiere fra Europa og USA delte erfaringene sine med implementering magnetprinsippene i europeisk sykehus. Dette er viktig for å utvikle gode arbeidsmiljøer som kan bidra til økt trivsel for helsepersonell. Moro at vi også fikk så gode tilbakemeldinger som arrangør av konferansen!

Les mer om Magnet-sykehuset Mid Coast Hospital sitt besøk ved Lovisenberg her.
En gruppe mennesker som sitter i et rom med en stor skjerm