Lovisenbergansatt i årets Forsker Grand Prix

Marit Leine er sykepleier og doktorgradsstipendiat ved LDS, og skal representere Universitetet i Oslo som èn av ti deltakere til årets Forsker Grand Prix!

Publisert 27.06.2024
En kvinne som smiler til kameraet
Foto: Åsne Rambøl Hillestad, UiO.

Marit jobber på Medisinsk poliklinikk her på LDS, men bor landlig til på en gård på Ringerike. Hun forsker på helsekompetanse innen kreft.

- Vet du hvem du skal gå til for å få hjelp? Eller hvilke helsetilbud du har i nærmiljøet? Hvor finner du helseinformasjon og hvordan skal du klare å vurdere om informasjonen er bra? Forstår du alt legen sier? Og blir anbefalingene fulgt?

Det er dette helsekompetanse handler om; nemlig å finne, forstå, vurdere og bruke helseinformasjon for å ta vare på egen helse.

Hvis du blir rammet av kreft skjer det mye på kort tid. Det kan være vanskelig å ta innover seg, og du må håndtere både alvorlig sykdom og tøff behandling. Hvordan kan helsevesenet ruste de som har kreft til å stå i alt dette? Vi undersøker om oppfølging på helsekompetanse kan hjelpe.

- I forskningsprosjektet undersøker jeg om oppfølging av helsekompetanse innen kreft kan redusere sykdommer, gi bedre livskvalitet, øke sykdomsmestering og redusere helsekostnadene.

Lokal finale for deltakerne i Oslo avholdes onsdag 25. September. Her vil to av finalistene gå videre til den Nasjonale finalen i Oslo 28. september, hvor stipendiater fra hele Norge deltar.