Kurs for ØNH-leger

LDS er en nasjonal spydspiss innen nese- og bihulekirurgi, med pasienter fra hele landet som trenger avansert kikkehullskirurgi eller omfattende nese-rekonstruksjon etter skader. Nå deles kompetansen med ØNH-leger fra hele landet.

Publisert 12.06.2023

Håvar Løset, Aleksander Grande Hansen, Einar Gran, Carl Damhaug og Knut Kvinnesland.

​Vår øre-nese-hals-avdeling er den største i Norden, og vi er svært stolte av avdelingen og de spesialiserte operasjonene vi er i stand til å utføre. Avdelingen er opptatt av utdanning og videreformidling av kirurgisk kunnskap, og holdt 8.-9. juni igjen kurs for ØNH-leger med innføring i våre prinsipper og operasjonsteknikker.

Kurset som nå hadde 37 deltakere dekket hele nese-bihulekirurgien fra basale prinsipp for nybegynnere til avanserte re-operasjoner for viderekommende.

Dag 1 - Rhinologi
Preoperativ vurdering og diagnostikk for valg av type kirurgi - Løseth
Anatomi,nesefysiologi og nesemålinger som hjelpemiddel for korrekt diagnostikk - Hoel
Septumplastikk: Basal teknikk - Løseth
Septumperforasjoner - Døsen
Når du møter tigeren. Komplikasjoner ved nese/bihulekirurgi - Forbord
Skjev nese - Løseth
Åpen vs lukket vs preservation - Løseth
Rekonstruksjon av sadelnese ved bruk av ribbebrusk - Eskeland
Alainsuffisiens - Løseth

Dag 2 - Bihuler
Tensjonsnese - Kvinnesland
Filosofi ved bihulekirurgi: viktigheten av skånsom teknikk - Gran
Radiologi ved bihulekirurgi - Grande Hansen
Polypose, når kirurgi? Medikamentell behandling? - Grande Hansen
Piriform Conchoplastikk/Antrostomi - Gran/Grande Hansen
Ethmoidectomi - Gran
Sphenotomi - Gran
Frontalsinus - Gran