Kreft, blodsykdommer og lindring

Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker pasienter og pårørende velkommen til poliklinikk  for kreft, blodsykdommer og lindring i nyoppussede lokaler i 3. etg. Lovisenberggt. 17.

Publisert 02.03.2020
Ønske velkommen i nye lokaler: Kreftsykepleier Linda Falch-Koslung, hematolog Astrid Bergrem og palliasjonsoverlege Are K. Normann

​Dagens polikliniske tilbud for lungekreft, hematologi og lindrende behandling tar imot pasienter allerede, mens pasienter med brystkreft, lymfom, føflekkreft og urologisk kreft henvises for medikamentell behandling fra 9.mars, det er også dagen for den offisielle åpningsmarkeringen.

Tilbudet utvides ytterligere til å omfatte gruppene, tykk- og endetarmskreft og kreft i bukspyttkjertelen fra 4.mai. Det blir lagt vekt på helhet og kontinuitet i pasientbehandlingen, integrasjon mellom kreft og palliasjon og tverrfaglig samarbeid, samt et tett samarbeid med bydelene og Oslo Universitetssykehus.

Etableringen av et samlet poliklinisk tilbud for kreft, blodsykdommer og lindring er første trinn i overføringen av oppgaver til lokalsykehuset. Målsettingen er økt egendekning og mer helhetlige pasientforløp.