Kartleggingsstudien OpHelse

En kartleggingsstudie rettet mot personer med kreftsykdom og pårørende, ved poliklinikk/sengepost for kreft ved LDS, er i gang ved LDS, i samarbeid med bydelene.

Publisert 16.11.2020
Sist oppdatert 11.06.2021

«Kartleggingsstudien «OpHelse» - Optimalisering av helsekompetanse ved kreft retter seg mot personer med kreftsykdom og deres pårørende som får oppfølging ved poliklinikk/sengepost for kreft ved LDS, og skal  identifisere tiltak som kan bidra til bedre oppfølging av disse.

Christine R. Borge og Martha Pauline Lein står i spissen for prosjektet, som også er et samarbeid med Lovisenberg sine bydeler. De oppfordrer alle som jobber med denne pasientgruppen til å invitere aktuelle pasienter og pårørende til deltakelse i studien.

Studien vil innhente informasjon om hvordan målgruppen:

  • Søker, forstår og anvender informasjon om helse
  • Håndterer sin egen helse
  • Samarbeider med lege og annet helsepersonell om sin helse
  • Finner frem i helsesystemet
  • Livskvalitet
  • Omsorgsbehov
  • Opplevelse av Coronavirus epidemien»  

Resultater fra Ophelse kreft prosjektet skal brukes til å diskutere frem gjennomførbare intervensjoner som siden ønskes å teste ut. Dette vil gjennomføres via workshop hvor ansatte som jobber med pasienter med kreft blir invitert fra LDS og  kommunehelsetjenesten, brukere og forskere. LDS sine tilhørende bydeler vil delta i dette arbeidet.

Se mer informasjon om prosjektet i denne brosjyren.