Ikke-medikamentell behandling for ungdom med ADHD

Et nytt forskingsprosjekt ved Universitetet i Oslo, Lovisenberg Diakonale Sykehus, og Sykehuset Innlandet undersøker effekten av Goal Management Training (GMT) som supplement til standard behandling for ungdom med ADHD. Målet er å forbedre konsentrasjonen både på skolen og i fritiden.

Publisert 20.03.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

GMT er en gruppetrening som går over 7 uker. Hovedfokuset er å bli mer bevisst hvordan oppmerksomhet fungerer, slik at deltagerne kan trene seg til bedre å styre egen oppmerksomhetsevne. I GMT brukes en trinnvis tilnærming som innebærer å bevisst stoppe opp og re-fokusere oppmerksomheten for å forhindre avsporing fra for eksempel skolearbeid, samvær med venner, eller andre viktige aktiviteter i hverdagen. Videre jobbes det med å bryte ned større oppgaver i mindre delmål for å gjøre dem mer håndterbare. For å sikre at ungdommene får støtte til å øve på teknikkene, inviteres også foresatte og lærere til veiledning i GMT. 

Studien undersøker effekten av GMT sammenlignet med standard behandling for ADHD ved BUP for ungdom 12-18 år med ADHD. Prosjektet gjennomføres som en randomisert kontrollert studie, hvor deltakerne vil bli tilfeldig fordelt til én av to betingelser. Alle deltakerne mottar ADHD-behandling i henhold til Helsedirektoratets retningslinjer, hvorav halvparten av deltakerne får GMT i tillegg. 

Deltakernes eksekutive fungering, psykiske helse, hverdagsfunksjon og livskvalitet blir målt både før, rett etter behandlingsperioden, og frem til to år etter treningen er avsluttet.

Vi rekrutter når deltagere ved Nic Waals Institutt i 2024 og 2025. Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Se hjemmesiden vår.

Eller ta kontakt med Agnete Dyresen: agnete.dyresen@psykologi.uio.no

Les den nylig publiserte protokollartikkelen: Dyresen, A., Stubberud, J., Fjermestad, K. W., Haugen, I., & Øie, M. G. (2023). Executive control training for adolescents with ADHD: Study protocol for a randomized controlled trial. Contemporary clinical trials, 107404. Advance online publication. 

Se også dette innlegget på forskning.no

Prosjektet ledes av professor Merete Glenne Øie ved Universitetet i Oslo (UiO) (hovedveileder for stipendiatene) og biveiledes av professor Jan Stubberud og professor Krister W. Fjermestad ved UiO, samt postdoc Ingvild Haugen og psykiater Elisabeth Haug ved Sykehuset Innlandet. Stipendiat Anne Myge Gulsrud samler data ved Sykehuset Innlandet og stipendiat Agnete Dyresen ved Nic Waals Insitutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.
Prosjektet er finansiert av Universitetet i Oslo, Sykehuset Innlandet og Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, NevSom