Fagseminar og jubileum

Unger-Vetlesens Institutt arrangerte fagseminar 10/11/23 for å markere ansettelsen av Jørgen Valeur i nytt professorat i gastroenterologi og å feire et forsinket 10-årsjubileum for instituttet, som ble grunnlagt i 2011.

Publisert 10.11.2023
En mann som står på et podium
Jørgen Valeur.
En mann som står bak et podium
Klinikksjef Eirik Pettersen.

Seminaret var en fin anledning til å vise frem bredden i forskningen ved Medisinsk klinikk og å formidle hva denne indremedisinske forskningsenheten kan bidra med i kliniske studier på sykehuset.

Valeur presenterte planer for sin forskning de neste 3 årene, og forskere ved klinikken snakket om pågående prosjekter innen nevrogastroenterologi, medikamentell kreftforskning, kronisk inflammatorisk tarmsykdom, somatiske konsekvenser av alkoholoverforbruk og status for eliminasjon av hepatitt C-virusinfeksjon.

Det var innlegg fra Anita Tollisen, Katarina Puco, Vibeke Strande, Ida Glad, Insaf Zerouga,  Danil Gamboa og Olav Dalgard. Klinikksjef Erik Pettersen åpnet og administrerende direktør Tone Ikdahl gratulerte senteret med innsatsen.