Åpning av nytt forskningssenter: PsykGen

Folkehelseinstituttets nye PsykGen-senter, der LDS er en sentral partner, skal forske på hvordan gener og miljø påvirker vår nevroutvikling og psykiske helse.

Publisert 13.11.2023

Forskningssenteret skal sette søkelys på genetisk epidemiologi og psykisk helse. Gjennom bruk av genetisk informerte metoder skal forskningssenteret bringe sammen nasjonale og internasjonale forskere for å øke kunnskapen om hvordan gener og miljø påvirker vår nevroutvikling og psykiske helse.

Lovisenberg sykehus er en sentral partner i forskningssenteret. Senterleder Alexandra Havdahl leder også forskningsgruppen PaGE ved sykehuset. Forskningsgruppen ved Lovisenberg har flere prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst som er sentrale partnere i forskningssenteret PsykGen.

"Å ha denne type samarbeid er positivt for Lovisenberg som blir et enda mer attraktivt sted for høykompetente forskere, men også for FHI som har mulighet til å jobbe tettere med kunnskapsrike klinikere med unik innsikt i nevroutviklingstilstander og psykiske lidelser" - sier hun.

FHI og Lovisenberg ser frem til et tett og godt samarbeid om senteret de neste årene.

Er du nysgjerrig på samarbeid eller har spørsmål om senteret kan du ta kontakt med koordinator StianBarbo.Valand@fhi.no

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
25. og 26. oktober ble åpningen av Folkehelseinstituttets nye PsykGen-senter markert i Rikke Nissen auditorium.