Ledelsen og styret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Administrerende direktør, stabsledere og klinikkledere utgjør sykehusledelsen.

Tlf.: Sentralbord: 23 22 50 00 

Administrerende direktør
Tone Ikdahl
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til adm.direktør

Fagdirektør
Jan Petter Odden
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til fagdirektør

HR-direktør
Lena Gran
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til HR-direktør

Økonomidirektør
Gaute Jørgensen
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til økonomidirektør

Kommunikasjonsdirektør
Tone Hærem
tone.haerem@LDS.no; 98207512

Kirurgisk klinikk
Arn Meland

Medisinsk klinikk
Eirik Pettersen

Senter for psykisk helse og rus
Hallvard Fanebust

Nic Waals Institutt
Anne Benedicte Skirbekk

TAKO-senteret
Hilde Nordgarden

Fellestjenester
Espen Borgersen

eHelse og IKT
Rune Skogan

Møteplan ​høst 2023:  Torsdag 24.august, Mandag 23. – tirsdag 24.okt styreseminar, Mandag 18.desember

Møteplan 2024: Onsdagene 28. februar, 17. april, 19. juni, 28. august, styreseminar 23.-24. oktober, 18. desember

Styreleder

Bjørn Erikstein

Aksjonærvalgte representanter

Kari Gran Bøe
Vidar Haukeland 
Johnny Thorsen
Tove Gundersen
Helge Torgersen

Ansattvalgte representanter

Gunhild Skorgen
Maria Seferowicz
Nils Frode Sørlie

Aksjonærvalgte vararepresentanter

Dag Ophus
Asbjørn Siqveland
Margrete Thorstad
Sigurd Knudtzon
Sølvi Karlstad
Lars Mathisen

Ansattvalgte vararepresentanter

Elisabeth Frøshaug
Ragnhild Askheim
Lili Ann Hurlen​

Observatør fra Brukerutvalget

Katrine Rutledal

Sist oppdatert 30.08.2023