Gaver

Gaver til sykehusets Forskningslegat er viktige bidrag til vår kliniske forskning og utviklingen av bedre behandlingstilbud. Gaver til Forskningslegatet gir rett til skattefradrag.

Gaver til forskningen

Gaver til Legat til Forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus gir rett til skattefradrag for giveren. Alle midlene benyttes til å finansiere klinisk forskning ved sykehuset. 

Ønsker du eller din bedrift å gi et bidrag til vårt forskningsarbeid? 
Innbetalinger kan gjøres til: 3000.31.26648. 
Merk innbetalingen «Legat til forskning».

Dersom du ønsker skattefradrag må du i tillegg merke innbetalingen med navn og adresse, og godkjenner da at vi innhenter fødselsnummer (eller organisasjonsnummer) og sender opplysningene til skattemyndigheten sammen med beløpet du har gitt til oss. Du vil få tilsendt kopi av årsoppgaven til din postadresse

På gaver til Forskningslegatet gis det skattefradrag fra første krone og opp til ti prosent av din alminnelige inntekt (inntil 10 000 kroner kan trekkes fra uansett inntektens størrelse). Vi sender ut årsoppgave i januar til alle som har gitt til sammen 200 kr eller mer i det foregående året. Denne kan du bruke for å sjekke at riktig beløp er ført i selvangivelsen din.

Du kan lese om våre forskningsprosjekter på sykehusets forskningssider.

Gaver til andre formål

Det er også kjærkomment med gaver til pasient- og pårørendetiltak. Dette hjemler ikke til skattefradrag, men er velkomne bidrag til velferdstiltak og adspredelse for medmennesker i en vanskelig livssituasjon. 
Merk eventuelt gaven med avdelingsnavn.
Konto: 3000.31.07600
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Lovisenberg Lindring og Livshjelp 

(Skiftet navn fra Hospice Lovisenberg)

Telefon: 23 22 51 50
Besøksadr: Geitmyrsveien 45, 0455 Oslo
E-post: hospice@LDS.no
Bankkonto: 3000.31.07600. Merk: Lovisenberg Lindring og Livshjelp 2971


Sist oppdatert 21.11.2019