Lovisenberg – Et lærende sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus jobber for å videreutvikle sykehuset som en lærende organisasjon, gjennom prosjektet «Lovisenberg – Et lærende sykehus».

Prosjektet startet i slutten av 2020 og skal ferdigstilles ved utgangen av 2024, og tar utgangspunkt i sykehusets deltakelse i det internasjonale forskningsprosjektet Magnet4Europe (M4E). M4E handler om at europeiske sykehus tester ut en amerikansk sykehus-modell, Magnet-modellen, som viser til gode resultater knyttet til trivsel og arbeidsmiljø for ansatte og for pasientbehandlingen. I forbindelse med prosjektet er det satt i gang en rekke små og store prosesser i sykehuset.

 

Les mer om Magnet4Europe.

Sist oppdatert 06.02.2024