ForBedring

ForBedring – arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetskulturundersøkelse.

Hvordan er arbeidsmiljøet på jobben din? Er det greit å si fra om kritikkverdige forhold? Er du fornøyd med sjefens innsats? Alle får mulighet til å svare på denne type spørsmål. Svarene skal gjøre spesialisthelsetjenesten enda bedre.

Den tidligere medarbeiderundersøkelsen og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen i Helse Sør-Øst utgår til fordel for en helt ny undersøkelse som har fått navnet ForBedring og skal kartlegge arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS (helse, miljø, sikkerhet).
Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet henger sammen og påvirker hverandre. Den nye undersøkelsen skal hjelpe til å se disse områdene samlet.

ForBedring er resultat av et nasjonalt samarbeid mellom helseregionene, helseforetakene, pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet med å utvikle undersøkelsen har pågått siden desember 2015. Undersøkelsen ble testet ut på flere enheter ved Sykehuset Telemark, Oslo universitetssykehus, St Olavs Hospital og Helse Førde.

Spørsmålene i undersøkelsen er delt inn i følgende tema:

  • engasjement
  • samarbeidsklima
  • arbeidsforhold
  • sikkerhetsklima
  • lederatferd
  • fysisk miljø
  • oppfølging

Oppfølgingen av undersøkelsen er helt sentral for å få til forbedring.
Undersøkelsen er laget for å avdekke utfordringer, føre til lokalt forbedringsarbeid og bidra til at sykehusene utvikler seg i riktig retning, til beste for både pasienter og ansatte.

Sist oppdatert 03.05.2019