Ressursgruppe for pasient- og pårørendeopplæring

Målet er bedre pasient- og pårørendeopplæring. Arbeidet i gruppen er underlagt Fagavdelingen. Ressursgruppen skal stimulere til intern samhandling og videreutvikling av pasient- og pårørendeopplæring individuelt og i gruppe, samt bidra til at e-læringskurs gjøres bedre kjent for pasienter og pårørende.

Gruppen skal dessuten bidra til helsepedagogisk opplæring av ansatte og vektlegge implementering i organisasjonen av kunnskap og erfaringer som utvikles.

Sist oppdatert 09.10.2023