Opplæring individuelt

Opplæring utgjør en stor del av innholdet i samtalene du og pårørende har med helsepersonell.

​Opplæringen kan bestå av informasjon, undervisning, rådgivning, veiledning, demonstrasjon, øvelse eller andre pedagogiske metoder. Du får kunnskap som kan gi deg økt forståelse av sykdommen og dermed blir du bedre i stand til å ivareta din egen fysiske og psykiske helse.
Innholdet i opplæringen som helsepersonell gir, kan være å:

  • lytte til din beskrivelse av symptomer og gi innspill om mulige undersøkelser
  • ha dialog om undersøkelse som må utføres for å kunne diagnostisere
  • drøfte ulike behandlingsmuligheter med deg
  • få frem dine reaksjoner på tiltak som dere har bestemt skal iverksettes
  • gi deg råd om å gjennomføre tiltak for å fjerne symptomene
  • undervise deg om diagnosen
  • undervise deg om aktuell medisin og hvilken funksjon medisinen har
  • lytte til dine spørsmål og kommentarer
  • undervise og veilede deg i bruk av medisinsk utstyr
  • veilede deg og pårørende om endret livsstil gjennom spørsmål, kunnskapsformidling og støtte

I tillegg til opplæring gjennom samtaler, kan du lære om sykdommen og behandlingen i  brosjyrer, som film og eLæring-kurs.

Sist oppdatert 16.01.2020