Opplæring i gruppe

På kurs møter du andre med samme sykdom som deg. Vanligvis er 8 til 12 deltakere samlet i gruppe.

​Det kan være svært nyttig at pårørende deltar i kurs. Erfaring viser at mange pasienter opplever at møte med andre i en velorganisert form på sykehuset, gir ny innsikt i og forståelse for egen situasjon.

Tverrfaglige team underviser og veileder i kursene. Teamene består av helsepersonell med ulik, faglig bakgrunn som har spesialistkompetanse i forhold til den aktuelle sykdommen.  Dette kan være lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, ergoterapeut og andre. En erfaren pasient er medlem av det tverrfaglige teamet og bidrar med eget innlegg i kurset.

Andre kurs fungerer mer som samtalegruppe med fagpersoner som gruppeledere. I disse kursene inneholder gruppesamtalen både undervisning og erfaringsdeling og den enkelte deltaker får anledning til å utvikle ny kunnskap og forståelse og bearbeide egne erfaringer sammen med andre.

Se tilbud fra Kirurgisk klinikk, Psykiatrisk klinikk, Nic Waals Institutt, TAKO og Lovisenberg DPS.

Sist oppdatert 16.01.2020