Kneproteseoperasjoner: Screening av pasienter og behandlingsresultater (MultiKnee studien)

Det estimeres at én av fem pasienter får et ikke tilfredsstillende resultat etter kneprotesekirurgi. Flere ulike preoperative faktorer hos pasienten har sammenheng med høyere risiko for et dårligere resultat.

Om studien

HelseN2.PNG

 

Studiens formål er å undersøke effekten av fysioterapi og mental trening på artrosesmerter i kneet enten alene eller i kombinasjon med kneprotesekirurgi.

Vitenskapelig tittel

Kneproteseoperasjoner - Screening av pasienter og behandlingsresultater (MultiKnee)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du ha vært hos ortoped ved Kysthospitalet i Hagevik (utenfor Bergen), Martina Hansens Hospital (Bærum, Viken) eller Lovisenberg Diakonale Sykehus (Oslo) og blitt vurdert til å ha behov for kirurgi med total kneprotese innen de neste 6 mnd. Du må også være mellom 18 og 80 år, og snakke, lese og forstå norsk godt.


 


 

Hva innebærer studien?

Dersom du blir invitert med i MultiKnee studien og samtykker, blir du tilfeldig fordelt på en av tre grupper. Fordelingen blir gjort ved hjelp av loddtrekning.

  • Pasienter i gruppe A blir bedt om å utsette operasjonen i ett år og i stedet gjennomføre artroseskole, et 12 ukers treningsprogram og et internettbasert e-læringsprogram i mental trening.
  • Pasienter i gruppe B gjennomfører en tilpasset artroseskole før de blir operert med kneprotese. Deretter gjennomfører de et 12 ukers treningsprogram og et internettbasert e-læringsprogram i mental trening.
  • Pasienter i gruppe C får samme behandling som vi tilbyr i dag, med kneprotesekirurgi og standard rehabilitering. 

Treningsprogrammet med fysioterapeut blir gjennomført ved sykehuset der du ble undersøkt eller i nærheten av der du bor. E-læringsprogrammet gjennomfører du ved å logge deg inn i en brukerportal. Du får personlig passord og hjelp til å logge deg på om du trenger det.

Alle blir bedt om å svare på spørreskjema og gå med en aktivitetsmåler ved inklusjon og 3, 6, 12 og 24 måneder etter at man startet å trene eller ble operert. Alle spørreskjemaene besvares elektronisk og blir sendt ut på epost. Det gjennomføres også noen enkle fysiske tester i forbindelse med studien, og du må komme til sykehuset for å gjennomføre disse.

Se våre pasientinformasjonsfilmer:
Bakgrunn for MultiKnee studien
Hva kan jeg forvente dersom jeg blir med i MultiKnee studien?


Vær oppmerksom

Vi forventer ikke at det vil være noen spesiell risiko ved intervensjonen. For pasienter som har levd med smerter lenge, og kanskje har et ønske om å forsøke operasjon, kan det oppleves som en belastning å utsette operasjonen.

Intervensjonen krever at pasienter i gruppe A og B gjennomfører 24 treningstimer og et internettbasert program i mental trening. Det vil kunne oppleves som krevende å sette av tid til dette, men samtidig forventer vi at intervensjonen vil kunne gi reduksjon i smerter og bedret funksjon. For gruppe A refunderer vi utgifter i forbindelse med trening opp til egenandelstaket.

Vi refunderer også egenandeler i forbindelse med ekstra reiser til og fra sykehuset. Dette gjelder opp til egenandelstaket og for reiser ut over de pasienten normalt ville hatt ved gjennomføring av behandlingen.

Kontaktinformasjon

Maren Falch Lindberg (postdoktor); mfli@lds.no

Anners Lerdal (prosjektleder); anle@lds.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • Martina Hansens Hospital
  • Lovisenberg Diakonale Sykehus