Hjernetrening ved depresjon

Hjernetrening for personer med depresjon

Ved depresjon kan hjernes kontrollfunksjoner svekkes. I dagliglivet kommet dette til uttrykk i form av hvor godt vi planlegger, løser problemer, er konsentrert og styrer følelsene våre. I dette prosjektet ønsker vi å se om en type hjernetrening/kognitiv trening er effektiv mot disse plagene.

Om studien

Mange som er, eller tidligere har vært, deprimert kan oppleve at hjernes kontrollfunksjoner svekkes. Hjernens kontrollfunksjoner handler om vår evne til å kontrollere tanker, ord og handlinger. I dagliglivet påvirker disse egenskapene hvor godt vi planlegger, løser problemer, er konsentrert og styrer følelsene våre. Kontrollfunksjonene kan også påvirke hvor godt vi fungere i sosiale situasjoner og arbeid-/studie situasjoner. Siden det for tiden ikke foreligger effektive behandlingsformer for disse plagene ved depresjon, ønsker vi i dette prosjektet å undersøke om en type hjernetrening/kognitiv trening som ikke tidligere har blitt benyttet ved depresjon, kan gjenopprette kontrollfunksjonene. 

Vitenskapelig tittel

Hjernetrening for personer med depresjon

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Invitasjoner utsendes pr. brev. Det er dessverre ikke anledning for å melde sin interesse uten mottatt invitasjon.  

Hva innebærer studien?

Deltakelse inkluderer gjennomføring av et kartleggingsintervju (30 minutter over telefon), nevropsykologiske kartlegginger (her gjøres ulike tester av kognitive funksjoner/hjernens funksjoner, og utfylling av spørreskjemaer, ca 3 timer), og deltakelse i en gruppebehandling som går over 9 samlinger, enten over 4,5 uker, eller 9 uker. Nevropsykologisk kartlegging gjentas to ganger etter fullført behandling. Det vil bli gitt tilbud om tilbakemeldingssamtale. 

Kontaktinformasjon

Bjørn Hagen, Psykolog/Stipendiat, 913 01 061, boha@lds.no 

Jan Stubberud, Psykologspesialist/Prosjektleder, jstu@lds.no