Henvisning til Kirurgisk klinikk

Klinikk for kirurgi tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi.

Lovisenberg kirurgi har som ambisjon å være et referansesykehus som med høy kompetanse utfører sykehuskrevende operasjoner. Klinikken får et stort antall "second opinion" henvisninger bl.a. innen skulderkirurgi. Den elektive virksomheten gir en gunstig driftssituasjon med lavt antall sykehusinfeksjoner og sjelden strykninger i operasjonsprogrammet.

Kirurgisk klinikk mottar henvisning fra fastlege eller spesialist til fagområdene Øre Nese Hals, ortopedi og generell kirurgi.

Postadresse:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kirurgisk poliklinikk (fagområde)
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Sist oppdatert 15.02.2019