Funksjonelle og strukturelle resultater etter rotatorcuffkirurgi i skulder. En prospektiv kohort studie med 2-, 5- og 10-års oppfølging

Artroskopisk reparasjon av skader i skulderens senemansjett har økt i antall siste tiåret, men det er fortsatt lite kunnskap på enkelte områder. Målet med denne prospektive studien er å se på hvilke pasienter som er de beste kandidatene for kirurgi, hvilken prognose de har og hvordan man best mulig kan håndtere postoperativ komplikasjon. I 2017 publiserte vi en artikkel som omhandlet de pasientene i kohorten som fikk postoperativ infeksjon. Vi så der på tilheling av sene-til-ben reparasjonen, og pasientenes funksjonelle resultat etter at de var ferdigbehandlet for sin infeksjon. I 2018 publiserte vi 2-års resultater for hele kohorten, hvor vi så på prognostiske faktorer for god skulderfunksjon etter senereparasjon. Selv om ikke alle de prognostiske faktorer vi identifisert er modifiserbare, tyder studien på at hvis utvalg av pasienter er gjort riktig, er det mulig å påvirke et vellykket resultat.  Vi planlegger å følge kohorten med pasienter i 10 år for å se på overlevelse av den reparasjonen vi har gjort og vi vil også følge pasientenes skulderfunksjon over samme periode. For å se på strukturelle resultater vurderer vi MR og røntgen bilder etter 2 og 10 år. De funksjonelle resultatene måles ved PROM`s og ved funksjons-score hos fysioterapeut etter 2, 5 og 10 år.

​Avdeling

Ortopedisk avdeling
Radiologisk avdeling

Finansiering

Legatsmidler Lovisenberg

Prosjektleder

Kjersti Kaul Jenssen, MD ph.d.

Prosjektdeltagere

Kirsten Lundgreen, MD ph.d.
Sigbjørn Dimmen, MD ph.d.
Rune Kvakesta, MD


Sist oppdatert 22.08.2019