Ungdoms erfaring av egen selvskade - en multippelkasus studie

Selvskading blant ungdom er forbundet med psykiske lidelser og økt selvmordsfare. Flere behandlingsmetoder viser effekt, men ingen virker på alle. Studien bidrar med teoriutvikling om mekanismene bak selvskading. Data er innhentet fra ungdom som skader seg og er i behandling i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Det er også gjort en systematisk litteraturstudie og en metasyntese av kvalitative studier på selvskade blant ungdom. Kunnskap om forskjeller mellom ungdom som skader seg kan informere mer tilpassede behandlingsintervensjoner. Kunnskapen kan også gi pasientene økt forståelse for sin selvskadende atferd og motivere dem til å utforske alternativer til å skade seg i vanskelige situasjoner.

Avdeling

Nic Waals Institutt, ungdomsseksjonen

Finansiering

Extrastiftelsen

Prosjektleder

Line Indrevoll Stänicke, ph.d.-kandidat, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Hanne Haavind, professor emeriti, Universitetet i Oslo
Siri Erika Gullestad, professor, Universitetet i Oslo
Frida Rø, postdoktor, Universitetet i Oslo


Sist oppdatert 18.12.2023