Skjemaene til PVO

For å planlegge og starte med et nytt forskningsprosjekt må personvernombudet på Lovisenberg Diakonale Sykehus gi sin tilråding.

Før et forskningsprosjekt kan starte må alle nødvendige godkjenninger være på plass. Personvernombudet gir sin tilråding til et ønsket prosjekt. Bruk disse skjemaene for å søke om tilråding:


Sist oppdatert 03.03.2023