Professorat i gastroenterologi opprettet ved Lovisenberg

Jørgen Valeur (f. 1979) tiltrådte stillingen som professor II i medisin (gastroenterologi) ved Universitetet i Oslo 12.09.23. Stillingen kommer i tillegg til hans hovedstilling ved Medisinsk klinikk, som overlege ved Gastromedisinsk seksjon og leder av Unger-Vetlesens Institutt.

Publisert 21.09.2023
Sist oppdatert 18.12.2023
Sykehuset har i lengre tid hatt som målsetting å utvide samarbeidet med Universitetet i Oslo om forskning og undervisning, og dette samarbeidet er nå formalisert ved opprettelse av to professor-II stillinger. Fra før er overlege Sigbjørn Dimmen ved Kirurgisk klinikk ansatt som professor II i ortopedi, og nå har sykehuset altså fått sin første professor i indremedisin. Jørgen Valeur ble funnet professorkompetent i 2022, og tiltrådte den 12 september 2023 i 20% professorat i tillegg til sin hovedstilling ved Medisinsk klinikk.

Avtalen med UiO og det tilhørende professoratet vil være med å styrke forskningsaktiviteten i Medisinsk klinikk ved å gi tilgang til forskningsressurser og -støtte fra Universitetet. I tillegg kan klinikken nå tilby veiledning til egne PhD kandidater, uten å måtte tilknytte seg eksterne veiledere.

På den annen siden medfører samarbeidet med UiO forpliktelser om undervisning og utdanning av medisinerstudenter. Som følge av planlagt økning i opptak til studiet vil flere studenter få tilbud om undervisning i kliniske fag utenom OUS og på Lovisenberg ligger forholdene svært godt til rette for undervisning om vanlige indremedisinske tilstander, med høyt pasientvolum og kompetente undervisere, inkludert flere leger med doktorgrad. Undervisningen vil foregå både som forelesninger og praktisk, «bed-side» undervisning.

Gastroenterologien har lenge vært et «flaggskip» for sykehuset, helt tilbake til Johan Karl Unger-Vetlesen (1851-1914). Instituttet som er oppkalt etter ham ble opprettet i 2011, dels som et rutinelaboratorium for klinikken og dels som en indremedisinsk forskningsenhet. Jørgen Valeur har ledet Unger-Vetlesens Institutt siden 2015. Tilknytningen til Universitetet er ikke minst en viktig faglig anerkjennelse av det indremedisinske forskningsmiljøet ved Unger-Vetlesens Institutt.

Klinikksjef Eirik Pettersen sier:
-Vi i Medisinsk klinikk er svært stolte over tilsettingen av Jørgen Valeur som professor i gastromedisin. Utnevnelsen er en anerkjennelse av den betydelige innsatsen Jørgen har lagt ned som leder av Unger-Vetlesens institutt og den indremedisinske forskningen ved Lovisenberg. Jørgen har bygget opp et sterkt forskningsmiljø på tvers av disipliner og knyttet forbindelser internasjonalt. Professoratet i gastromedisin vil gjøre oss bedre rustet til å ivareta et større undervisningsansvar for medisinstudenter og ytterligere styrke forskningsmiljøet på Lovisenberg.​