Kan psykoterapi redusere sykefravær?

I denne studien følges omtrent 300 pasienter i et Raskere tilbake tilbud ved Lovisenberg DPS. Pasientene følges gjennom et behandlingsforløp med henblikk på blant annet endringer i symptomer, arbeidsevne og arbeidstilknytning. Dette ble gjort etter avsluttet behandling, og etter 6 måneders oppfølging. I prosjektet har man særlig fokus på hvilke faktorer som er assosiert med retur til arbeid, og flere faktorer har blitt identifisert. Studien bidrar derfor med ny kunnskap om denne pasientgruppen og hva som har betydning for retur til arbeid. Dette er kunnskap som har betydning for hvordan man gir arbeidsrettet behandling for angst og depresjon innenfor ordinær spesialisthelsetjeneste.

Avdeling 

Lovisenberg DPS 

Finansiering

Intern (DPS) 

Prosjektleder

Bjørn Lau, forskningsrådgiver/professor, Lovisenberg/Universitetet i Oslo

Prosjektdeltagere 

Torleif Ruud, professor e.m. Universitetet i Oslo 
Mattias Victor, ph.d.-stipendiat, Lovisenberg DPS 
Anners Lerdal, forskningssjef/professor II, Lovisenberg/Universitetet i Oslo


 

Sist oppdatert 18.12.2023