HSØ lyser ut midler til forskningsbasert innovasjon

Helse Sør-Øst RHF utlyser regionale midler til forskningsbasert innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og metoder etter videreføring av resultater og idéer fra forsknings-prosjekter som tidligere har mottatt støtte gjennom RHF-ets konkurranseutsatte forskningsmidler.

Publisert 12.06.2023
Sist oppdatert 18.12.2023
En hånd som holder en svart gjenstand

Midlene lyses ut til forskningsbasert innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og metoder etter videreføring av resultater og idéer fra forsknings-prosjekter som tidligere har mottatt støtte gjennom RHF-ets konkurranseutsatte forskningsmidler. Midlene skal understøtte tidlig fase av idéutviklingsprosessen, før kommersialisering, slik at det kan bygges et mer solid grunnlag for innmelding av DOFI og samarbeid med teknologioverføringsmiljøer.

Utlysningen løper årlig fra februar til november uten frist. Tildelinger av regionale midler til forskningsbasert innovasjon vil derfor gjennomføres fortløpende gjennom utlysningsperioden.  ​

Det kan søkes om inntil 500 000 kroner til forskningsbasert innovasjon for videreføring av resultater og ideer fra forskningsprosjekter. Midlene skal benyttes for å styrke grunnlaget for videreføring av resultatene i en kommersialiseringsprosess, for eksempel for å bidra til å initiere samarbeid med et teknologioverføringsmiljø. Dette betyr at prosjekter som allerede har fått DOFI (Disclosure of Invention) akseptert av et TTO bare unntaksvis vil være aktuelle for tildeling av regionale midler til forskningsbasert innovasjon. 

Midlene kan benyttes til prosjektaktiviteter slik som: 

  • Frikjøp av personell  
  • Teknisk støttepersonell
  • Innkjøp av tjenester ​
  • Driftsmidler, innkjøp av reagenser etc. 

Full utlysning på HelseSørØst sine nettsider