Forskningsworkshops ved Lovisenberg våren 2023

Sykehuset ønsker at alle som søker om eksterne forskningsmidler legger frem og diskuterer prosjektet i en workshop i god tid før søknaden sendes.. I den anledning arrangerer forskningsavdelingen workshop onsdag 26. april og onsdag 7. juni 2023.

Publisert 31.03.2023
Sist oppdatert 18.12.2023
Et nærbilde av et tastatur

Gjennom en åpen diskusjon ønsker vi å hjelpe søker til å utvikle en studie og en søknad som har en klar nytteverdi for sykehuset og som kan oppnå finansiering i konkurranse med andre gode søknader.

​Vi inviterer interne og eksterne seniorforskere til å lese utkastet ditt før vi møtes. Møtet tar 45 minutter og formen er preget av idè-dugnad og diskusjon. Det kan være gunstig å ta med en PowerPoint-presentasjon som oppsummerer forskningsspørsmålene dine. 

Alle som er med i workshopen har lest søknaden din på forhånd, så vanligvis trengs ingen særskilt presentasjon.

Senest 10 dager før workshopen må du sende utkastet til søknad til administrativ leder i Forskningsavdelingen: haakonberg.johnsen@lds.no og gi beskjed om du ønsker å delta på workshop onsdag 26. april eller 7. juni.  

Søknaden må være skrevet i formatet/malen som kreves og følge retningslinjene, inkludert språk (som oftest engelsk). 
​​​
Har du planer om å søke finansiering av forskningsprosjekt anbefaler vi at du starter tidlig med å skrive søknaden og melder deg på en workshop så snart du har et utkast klart. For at alle skal få mulighet til å delta, er det viktig at flere melder seg på til 26. april slik at resten får plass 7. juni.

Søknader til HSØs utlysninger med frist i september er høyaktuelle for disse workshopene, men de kan også være relevant for søknader til Stiftelsen DAM, Forskningsrådet eller andre. 

Helse Sør-Øst RHF: https://helse-sorost.no/helsefaglig/forskning/forskningsmidler

​Forskningsavdelingen kan hjelpe til med å skaffe fjorårets maler hvis du ikke finner riktig mal på internett. ​​