Forskningsgruppe for søvn og søvnforstyrrelser

Hensikten med forskergruppen er å utvikle ny kunnskap om søvnforstyrrelser hos barn og voksne.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Om forskningsgruppen

Forskningen omfatter både forekomst, årsaker til, behandling av og behandlingsresultat av søvnforstyrrelser hos barn og voksen. Forskningsaktivitetene omfatter epidemiologiske og patofysiologiske undersøkelser, samt endotypi og eksperimentelle intervensjonsundersøkelser. Gruppen arbeider særlig med øvre luftveispatologi, med vekt på rhinologi og kraniofaciell patologi, samt søvnforstyrrelser hos barn med spesielle behov.

Om gruppen og deltagere

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt og i denne inngår øre- nese- hals, indremedisin, psykiatri, rehabilitering, odontologi og søvnfysiologi. I gruppen finnes fire sertifiserte spesialister i søvn og søvnmedisin. Gruppen har en doktorand ved Universitetet i Lund og 2 planlagte ph.d. studenter ved henholdsvis Karolinska Institutt og Tannlegehøyskolen i Oslo. Den tverrfaglig sammensetning avspeiler variasjonen i rammede sykdomsgrupper og kompleksiteten i søvnrelatert symptomatologi og patofysiologi.

Forskningsgruppeleder

Søren Berg

Deltagere i gruppen

Hans Christian Hoel
Knut Kvinnesland
Hanne Berdal, ØNH-spesialist og overlege, Lovisenberg
Britt Øverland, dr.med. og søvnfysiolog, Lovisenberg
Stefan Axelsson, dr.odont. og tannlege, Lovisenberg
Helena Oladottir Haugbo, tannlege, Lovisenberg


Sist oppdatert 19.01.2024