Forskningsgruppe for indremedisin, Unger- Vetlesens institutt

Forskningsgruppen skal gjennom klinisk forskning utvikle kunnskap om indremedisinske sykdommer med utgangspunkt i helseproblemer hos befolkningen sykehuset betjener.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Om forskningsgruppen

Formålet er først og fremst å belyse sykdomsmekanismer, som gir grunnlag for bedre diagnostikk og behandling.

Om gruppen og deltagere

Forskningsgruppen er organisert som en enhet under Klinikk for Medisin: Unger-Vetlesens Institutt. Instituttet er oppkalt etter dr.med. Johan Carl Unger Vetlesen (1851-1914), som arbeidet som overlege ved sykehuset fra 1888 til 1914. Han var den første akademiske gastroenterologen i Norge, og forfektet bruk av objektive målinger i den kliniske pasientvurderingen. Forskningsgruppen tilstreber å videreføre denne arven, og instituttets forskningslaboratorium står derfor sentralt i virksomheten. Her utføres i hovedsak undersøkelser av gastrointestinal fysiologi og patofysiologi, inkludert metodikk for måling av malabsorpsjon, inflammasjon og tarmflorafunksjoner.

Forskningsgruppeleder

Jørgen Valeur

Deltagere i gruppen

Ane Kristine Finbråten
Ana Urzua Riquelme
Anita Tollisen
Gunn Helen Malmstrøm
Hanna Fjeldheim Dale
Jennifer T. Fiennes
Pasquale Klepp
Jelena Soares
Viggo Skar
Vendel Kristensen
Vibeke Strande
Ida Glad

Publikasjoner

Publikasjoner av eller med Unger Vetlesens Institutt


 

Sist oppdatert 19.01.2024