Hjernetrening for personer med depresjon

Hovedmålet med studien er å undersøke effekten av gruppebasert hjernetrening for pasienter som har eller har hatt depresjon, og som opplever vansker med å planlegge, løse problemer, være konsentrert, styre følelsene eller holde oppmerksomheten over tid.

En mann med armene i kors

For mange pasienter er depresjon assosiert med kognitive vansker, som kan påvirke hvordan man fungerer for eksempel i arbeidslivet. Denne studien vil ta i bruk nevropsykologiske metoder (Hjernetrening) med siktemål på å bedre hjernenes kognitive kontrollfunksjoner (eksekutive funksjoner). Hovedmålet er å undersøke effekten av gruppebasert hjernetrening for pasienter som har eller har hatt depresjon, og som opplever vansker med å planlegge, løse problemer, være konsentrert, styre følelsene eller holde oppmerksomheten over tid. Studien kan således ha betydning for personens daglige fungering, utover kliniske symptomer. Hvis gruppebasert hjernetrening viser seg å være effektivt, så vil dette også representere en kostnadseffektiv intervensjon.

Avdeling

Lovisenberg DPS

Finansiering

Helse-Sør-Øst, RHF
Legatsmidler Lovisenberg

Prosjektleder

Jan Stubberud, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Bjørn Hagen, ph.d.-stipendiat, Lovisenberg
Bjørn Lau, professor II, Lovisenberg, Universitetet i Oslo
Nils-Inge Landrø, professor, Universitetet i Oslo
Monica Johansson, nevropsykolog, Lovisenberg
Jutta Joormann, professor, Yale University, USA

Sist oppdatert 01.12.2021