Disputas Yasser Rehman

Cand.med. Yasser Rehman ved Kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus forsvarte sin avhandling for graden Ph.d 5. april 2024.

Publisert 23.03.2024
Sist oppdatert 12.06.2024
En mann i dress og slips

Tittelen på avhandlingen er The impact of implant design and severity of knee osteoarthritis on clinical outcome after total knee arthroplasty

Tid og sted: 5. april 2024, kl. 13.15 Auditorium 1, Kreftsenteret, Bygg 11, Ullevål sykehus, Thulstrups gate

Mer informasjon og mulighet til å bestille PDF-utgave av avhandlingen.

Prøveforelesningen ble avholdt samme sted 5. april, kl. 10:15.