Disputas Unni Olsen

Master Unni Olsen ved Kirurgisk Klinikk ved Lovisenberg, vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d 18 januar 2024.

Publisert 10.01.2024
Sist oppdatert 11.01.2024
Unni Olsen

Tid og sted: 18. januar 2024, kl. 13.15 i Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Informasjon om disputas på engelsk.

Prøveforelesningen finner sted samme sted 18. jan, kl. 10:15 med tittelen: Hvordan håndtere ortopedkirurgiske pasienter med akutte og kroniske smerter i et sykepleieperspektiv.

Foto: Niclas Tourrenc