Disputas: Ruth Abraham

Overlege Ruth Abraham ved Senter for psykisk helse, Lovisenberg forsvarer sin avhandling for graden ph.d. mandag 22. august kl. 13:15.

Publisert 17.08.2022
Sist oppdatert 18.12.2023

Tittel på avhandlingen er: «Trauma exposure, resilience, religiosity/spirituality and quality of life among Eritrean female refugees living in Norwegian asylum centres”.

Mer informasjon om disputas og prøveforelesning på nettsidene til UiO.