Disputas: Line Indrevoll Stänicke

Torsdag 19.12 forsvarer Line Indrevoll Stänicke sin avhandling.

Publisert 09.12.2019
Sist oppdatert 10.01.2024
En person som smiler for kameraet

Tittel: ’The punished self, the unkown self, and the harmed self- towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence’.

Tittelen på prøveforelesningen er: Om behandling av selvskading, hva virker og hva virker ikke? Finnes det evidensbaserte behandlingsmodaliteter som er bedre enn andre, og hvilke faktorer skyldes i så fall dette?

Prøveforelesningen starter kl. 1015 på Forsamlingssalen, Psykologisk Institutt. Disputasen skjer på samme sted, kl. 1200.

Les mer her.