Disputas Lars Hestmark

Lege i spesialisering Lars Hestmark ved Senter for psykisk helse og rus ved Lovisenberg diakonale sykehus forsvarer sin avhandling for graden ph.d. torsdag 29.02.24 kl. 13:15, Rikshospitalet Grønt auditorium

Publisert 16.02.2024
Sist oppdatert 12.06.2024

Tittel på avhandlingen er: Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders - A cluster randomised trial with mixed methods evaluation


Kl: 10:15 samme dag og sted vil han holde en prøveforelesning over følgende tildelte tema: Pros and cons of applying the evidence-based medicine paradigm in the implementation of complex interventions in mental health care


Se mer informasjon om prøveforelesning og disputas på UIO sine nettsider:
https://www.med.uio.no/helsam/english/research/news-and-events/events/disputations/2024/hestmark-lars.html


https://www.med.uio.no/helsam/english/research/news-and-events/events/trial-lectures/2024/hestmark-lars.html