Disputas Hans Christian Hoel

Disputas Hans Christian Hoel ved Kirurgisk Klinikk ved Lovisenberg diakonale sykehus vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D 02. februar 2024.

Publisert 30.01.2024
Sist oppdatert 21.02.2024
En mann med briller

Tittelen på avhandlingen er "Outcomes and Implications of Nasal Measurements in Obstructive Sleep Apnea". Tid og sted: 02. februar 2024, kl. 13.00 ved Lund Universitet, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund, Sverige.

Mer info her.

Følg med på Zoom.