Disputas Anja Fog Heen

Cand.med. Anja Fog Heen ved Sykehuset Innlandet og Medisinsk Klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d 29. januar 2024.

Publisert 19.01.2024
Et nærbilde av en person som smiler

Tittelen på avhandlingen er Sharing Evidence to Inform Treatment Decisions (SHARE-IT): Generic tools for shared decision-making linked to evidence summaries and clinical practice guidelines

Tid og sted: 29. januar 2024, kl. 13.15 i Rødt auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Informasjon om disputas på engelsk.

Prøveforelesningen finner sted samme sted 29. jan, kl. 10:15 med tittelen: Patient clinician communication in the era of influencers, social media and generative AI: Opportunities and pitfalls.