Disputas: Anita Tollisen

Tirsdag 03. mars forsvarte MNSc Anita Tollisen sin avhandling for graden ph.d.

Publisert 26.02.2020
Sist oppdatert 10.01.2024
En person med langt hår

Patient-reported outcomes and medication satisfaction in adults with juvenile idiopathic arthritis" for the degree of PhD (Philosophiae doctor)

Tid og sted: Tirsdag 03. mars kl. 13.15, Rødt auditorium, Oslo universitetssyekhus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Tid og sted for prøveforelesning

Rødt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Tid: 10.15-11.00

Tittel: PROM-forskningens innvirkning på dagens og fremtidens behandlingsvalg innen revmatologien

Les mer om avhandlingen her