Barneleddgikt fra pasientperspektiv

Denne studien er en del av et større prosjekt hvor data fra pasienter med Juvenil Idiopathisk Artritt (barneleddgikt) tidligere er samlet inn. Disse dataene blir i denne studien analysert og en ny datainnsamling er gjennomført for å se på endringer over tid. Et viktig mål i behandlingen av barn med barneleddgikt er at de skal ha et best mulig liv både som barn og voksne. Få studier har sett på pasientrapporterte langtidskonsekvenser av barneleddgikt hos pasienter etter at de er blitt voksne. Studien vil kunne gi økt kunnskap om hvordan voksne med diagnosen barneleddgikt vurderer sine smerter, fysiske funksjon og helserelatert livskvalitet flere år etter at de fikk sykdommen. Studien vil også gi økt kunnskap om pasienters nytte og tilfredshet av ulike behandlingstiltak.

​Avdeling

Unger Vetlesens Institutt, Medisinsk klinikk, Lovisenberg

Finansiering

Extrastiftelsen

Prosjektleder

Berit Flatø, professor, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Prosjektdeltagere

Anita Tollisen, stipendiat og sykepleier, Lovisenberg
Anne Marit Selvaag, dr. med, Oslo Universitetssykehus
Anners Lerdal, forskningssjef, Lovisenberg


Sist oppdatert 18.12.2023