Mange søknader om forskningsmidler fra Lovisenberg

Sykehuset har sendt in 13 søknader til Helse Sør-Østs utlysning om regionale forskningsmidler for 2024.

Publisert 19.09.2023
Sist oppdatert 18.12.2023

De er fordelt på 5 søknader om doktorgradsstipend, 3 søknader om postdoktorstipend og 5 søknader om åpen prosjektstøtte. Samlet har Lovisenberg Diakonale Sykehus søkt om 56 millioner kroner.

​- Konkurransen er sterk, men vi har gode tradisjoner for å nå opp i konkurransen om forskningsmidler fra HSØ, og vi forhåpninger om å nå opp i konkurransen denne gangen også, sier Forskningssjef Anners Lerdal.

Søknadene vil bli vurdert av fagkomiteer etter kriterier for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst.

Hvilke prosjekter som har fått tildeling offentliggjøres i desember.


​​