CPAP behandling, oppstart, tilvenning og bruk

Oppstart med CPAP. Mange som begynner med CPAP er veldig fornøyd og beskriver at de har god effekt. Samtidig er det noe nytt som skal læres og tilvennes. Når erfarne brukere blir spurt om hvilket råd de vil gi til nybegynnere, svarer de nokså enstemmig: «Gi det en sjanse. Ikke gi opp før du virkelig har prøvd».

CPAP er et behandlingstilbud. Det betyr at det på medisinsk grunnlag har blitt anbefalt en behandling. For å lykkes med CPAPtilpasning er det viktig å bestemme seg for å gjøre en innsats.

Vi har samlet litt praktisk informasjon som vil kunne være til hjelp den første tiden.

Komme i gang med CPAP - og fortsette med CPAP


Det er viktig å få rutine på å bruke CPAP og vi anbefaler å ta på seg masken hver kveld. Noen pasienter beskriver det på følgende måte:

«Det blir en rutine, som å børste tennene. En helt normal nesten innarbeidet greie».

 «Til å begynne med var det en del å passe på men nå går det mer eller mindre automatisk. Det er jo sånn med alt nytt - etter hvert som du får øvelse så går det greit altså».

Noen trenger litt tid til å venne seg til masken og et tips kan være å prøve ut CPAP ved TV-titting eller hvile. Ofte er det slik at man blir motivert til å bruke CPAP når man merker at man får det bedre både om dagen og når man sover. Prøv å kjenn etter bedring så som: Får jeg mer sammenhengende søvn? Er jeg mer opplagt om dagen? Har jeg mindre hodepine? Spør også gjerne andre om de merker forskjell: Snorker jeg mindre med masken på? Sover jeg roligere? Syns du/dere jeg er mer opplagt på dagen?

Effekt ved behandling med CPAP

Lufttrykket fra CPAP holder luftveien åpen under søvn slik at pustestoppene blir borte. Dette vil bedre søvnkvaliteten og mange føler seg mer opplagt og våken på dagtid. Med åpen luftvei forsvinner også snorking, hvilket ofte gir bedre søvnkvalitet også for den man eventuelt sover sammen med. Ubehandlet søvnapné kan medføre en økt belastning på hjerte- og karsystemet. Ved å bruke CPAP reduseres denne belastning hvilket er gunstig for helsen generelt.

Symptomer av ubehandlet søvnapné som oppleves på dagtid kan være forskjellig. Det gjør at opplevd effekt av CPAP også vil være individuell. De aller fleste som bruker CPAP blir mer opplagt om dagen og slipper symptomer som morgenhodepine og søvnighet.

Noen opplever bedring raskt mens det for andre kan ta litt tid. Det betyr ikke at behandlingen er mislykket eller feil – brukere av CPAP reagerer ulikt. Samtidig er det slik at effekten av CPAP henger sammen med hvor mye CPAP-maskinen brukes. Jo lenger søvntid med CPAP, desto større effekt på symptomer på dagtid.

Hva kan oppleves i tilvenningsperioden?

I starten kan det være uvant å ha på maske og den første tiden kan CPAP gi mer overfladisk søvn fordi man ikke er helt vant med masken/maskinen. For de aller fleste går dette seg til etter hvert som man blir mer vant med å sove med masken på. Man skal også venne seg til starttrykket og behandlings-trykket som kommer utover natten når man sover. Ved oppvåkning på grunn av høye trykk, kan CPAP slås av, og maskinen startes på nytt. Den går da tilbake til det laveste trykket, og det kan være lettere å sovne igjen. For noen går tilvenningen fort og for andre tar det litt mer tid. Prøv å vær tålmodig og ta til deg det erfarne brukere sier:

"Det går seg til etter hvert".

Informasjon/ nettsider:

SOVno - nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer


Søvnforeningen - pasientforening for søvnsykdommer


ResMed som produserer CPAP tilbyr også et nettbassert program "My Air" som kan gi støtte og veiledning i forhold til CPAP-bruk. Søk på "ResMed My Air" for mer informasjon.

Noen synes det er nyttig å dele erfaringer med andre CPAP-brukere. Det finnes grupper på Facebook - både norske og internasjonale- der brukerne kan "snakke" sammen.

Kontakt
Søvnlaboratoriet
Telefon 23226347
mandag - fredag: 11.30 - 12.00 

Sist oppdatert 29.03.2021