Behandling

Tympanoplastikk - operasjon på mellomøret

Tympanoplastikk er en samlebetegnelse for ørekirurgi som omfatter strukturer i mellomøret og oftest i kombinasjon med utboring av mastoidalprosessen.

Den vanligste grunn for tympanoplastikk er kronisk otitt med koleasteatom. Dette er en tilstand hvor hud fra trommehinnen vokser inn i mellomøret og tinningbenet. Dette fører til destruksjon av ben og ofte også mellomøreknoklene. All hud må da fjernes og eventuelle skader repareres i form av mellomøreprotese og trommehinnerekonstruksjon. Formålet med operasjon er å reparere eller erstatte trommehinnen samt gjenopprette forbindelse mellom trommehinnen og platen til stigbøylen. På denne måten skapes forhold slik at lyden kan overføres fra trommehinnen til det indre øre. Dersom operasjonen omfatter øreben kalles den ossikkelplastikk.

De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Før

Forberedelse før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Hva skjer operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.

Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil få snakke med anestesilegen og kirurgen som skal operere deg.


Under

Operasjonen utføres i narkose, det vil si at du sover under operasjonen. 

Det blir lagt kompresser i øregangen som kan medføre redusert hørsel den første tiden, noen opplever også knatrelyder og kløe.

Før hjemreise

Informasjon om operasjonsbeskrivelse og eventuell kontrolltime finner du på helsenorge.nog_a06fcbc8_d97b_48b4_bd54_5ab68b3957b0

Etter

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. 

Når du har kommet hjem

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. De første dagene etter operasjonen skal du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Nedtrapping gjøres etter hvert som smertene avtar. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen. 

Mat

Noen er plaget med kvalme etter operasjonen og påfølgende døgn, det anbefales da å spise lett mat. Ellers kan du spise og drikke normalt etter operasjonen.

Aktivitet

Du skal ikke ha gym eller fysisk aktivitet på 6 uker. Deretter kan du gradvis øke fysisk aktivitet etter hvert som tilstanden tillater det.
Du skal ikke fly på 2 uker.
Ikke gjør kraftig nesepuss eller valsalva (utligne trykk i mellomøret ved å holde for nese og munn mens du puster ut).
Du kan dusje med hårvask, men må unngå å få vann i området rundt det opererte øret.

Bandasje/ dusj/ bading

Det elastiske bindet ytterst fjernes etter en dag. Innerste bandasje må ikke bli våt i tiden frem til kontroll. Kompressene fjernes etter 2 - 3 uker.

Ved kontroll etter 2-3 uker fjernes bandasje og sting, og du kan dusje fritt etter dette. Det anbefales å unngå vann i øret de første 4 ukene, samt unngå bassengbading i 6 uker.

Oppfølging

Kontroll hos kirurg etter 2-3 uker for fjerning av kompresser og sting. 

Bilkjøring

Du kan ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner eller har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjonen, men den er ofte på 1-3 uker. Eventuell forlengelse gjøres hos din fastlege.

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få lett temperaturstigning. Det er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38°–38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner, den vanligste komplikasjonen er infeksjon.

Tegn på infeksjon kan være: Sykdomsfølelse, feber og økende smerter i øret.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.

I helgene fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl. 07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre- nese-halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i dette tidsrommet kontakt nærmeste sykehus som har øre- nese-halsavdeling.

Kontakt

Lovisenberggata 17 Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.