Behandling

Tonsillektomi (fjerning av mandler) - voksne

Mandlene er lymfatiske organer, som befinner seg på hver side bak i halsen. I tidlig barndom bidrar mandlene til å danne immunstoffer og utvikle immunforsvaret i kroppen. Disse immunstoffene varer hele livet. Lignende vev finnes også andre steder i svelget og i øvre luftveier. Fjerning av mandlene har derfor ingen innvirkning på immunforsvaret i kroppen. Fjerning av mandler gjøres på grunn av hyppige halsbetennelser, kroniske plager med ubehag, vond lukt og propper, eller ved store mandler som medfører pusteproblemer under søvn.

De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved indikasjon blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Før

Forberedelse før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Les informasjonsskrivet fra Norsk Kvalitetsregister, Øre-Nese-Hals, Tonsilleregister

Hva skjer på operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.
 Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil få snakke med anestesilegen og kirurgen.

Under

Operasjonen tar ca. 1 time og utføres i narkose (det vil si at du sover under operasjonen).

Etter

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det, men kan forvente å kunne reise hjem etter ca. 3 timer.

Det er vanlig å oppleve ubehag og smerter. Friskt blod i spyttet og kvalme/oppkast med «gammelt» blod kan forekomme.

Du får informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. For operasjonsbeskrivelse, se www.helsenorge.no

Når du har kommet hjem

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. Den første uken etter operasjonen skal du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Nedtrapping gjøres etter hvert som smertene avtar. Det er best med smertestillende som stikkpiller de(n) første uken(e), senere kan du ta tabletter eller mikstur. Noen opplever smerter i ørene på grunn av hevelse i vevet opp mot kanalen til mellomøret.

Det er også vanlig å oppleve kvalme, svekket smaksans og økt slimproduksjon etter operasjonen. Der mandlene har sittet vil det komme en åpen sårflate. Her vil det danne seg en sårskorpe. Denne lukter og smaker vondt, men vil forsvinne etter ca. 10-14 dager.

Mat

Det første døgnet er det viktig å drikke rikelig og det anbefales kald eller lunken, og myk eller most mat som er enkel å svelge (som f.eks. yoghurt, grøt, most banan, is eller lunken suppe). Deretter kan du spise det som frister, men unngå varm mat og mat med skarpe kanter i 14 dager (som for eksempel knekkebrød eller brødskorper). Sterk mat og kullsyre kan være ubehagelig.

Aktivitet

Du skal ta det med ro de første 14 dagene etter operasjonen. Det betyr at du skal unngå fysisk anstrengelse som løping, hopping og tunge løft. Du skal også unngå flyturer,  anstrengende reiser og lange varme bad.

Bilkjøring

Du kan ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner eller har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjonen, men den er ofte på 2 uker. Eventuell forlengelse av sykemelding gjøres hos fastlegen.

Oppfølging

Det avtales ikke til rutinemessig etterkontroll. Har du behov for tilsyn ta direkte kontakt med sykehuset. Ved behov for legetilsyn helg- og helligdager, se informasjon under komplikasjoner.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner

Komplikasjoner som kan oppstå er infeksjoner og etterblødninger.

Infeksjon

Sykdomsfølelse, økt smerte og/eller vedvarende temperatur over 38°-38,5° kan skyldes infeksjon og lege skal kontaktes. Sykdomsfølelse med noe feber og kvalme er vanlig de første 1-2 dagene etter operasjonen.

I helgene, fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl.07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre-nese-halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i dette tidsrommet kontakt legevakt eller nærmeste sykehus som har øre-nese-halsavdeling.

Blødning
Etterblødninger fra sårene i halsen kan forekomme helt til sårflatene har grodd, og dette tar 10-14 dager. Noen opplever blodstriper i spyttet. Dette oppfattes ikke som behandlingstrengende blødning.

Alvorlige etterblødninger kjennetegnes av vedvarende frisk blødning fra munn eller nese. Inntreffer tegn på etterblødning kontaktes AMK, tlf. 113.

Er det tvil om alvorlighetsgrad eller ved andre spørsmål kan kirurgisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus, kontaktes på tlf: 23 22 58 00/01 (døgnåpen telefon som besvares av sykepleier).

Kontakt

Lovisenberggata 17 Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.