Behandling

Rhinoplastikk (neseplastikk, skjev nese)

Rhinoplastikk (neseplastikk) er et inngrep som endrer nesens form. Skjev nese er en vanlig årsak til nesetetthet og en vanlig indikasjon for operasjon. Enkelte ganger kan det være aktuelt å gjøre en ny korreksjon senere da nesens form kan endre seg over tid.

De fleste blir operert dagkirurgisk det vil si at du kan dra hjem samme dag som du blir operert. Ved mer omfattende inngrep vil du bli liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Før

Forberedelse før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.


Neseskylling

Etter operasjonen skal du starte med saltvannsskylling av nesen. Vi anbefaler at du øver på dette før operasjonen dersom det er ukjent for deg.

Kutt røyken i 2 uker før og 3 uker etter operasjonen.

Hva skjer operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff.
Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil også få snakke med anestesilegen og kirurgen som skal operere deg.

Under

De fleste får narkose (det vil si at du sover under operasjonen) og du vil få bedøvelse lokalt i nesen som også virker noen timer etter operasjonen. Det kan sive lokalbedøvelse ned i svelget som kan gi en følelse av nummenhet den første timen.

Etter

Tamponger og nesebandasje

De fleste får et neseskjold eller tape over neseryggen og silikonplater eller tamponger inne i nesen. Dersom du har fått tamponger i nesen fjernes disse etter 1-3 dager etter operasjonen. Eventuelle støtteplater og neseskjold fjernes etter ca. en uke. Det er vanlig at det siver blod fra nesen, og du må regne med å skifte nesebandasje flere ganger første døgn. Blødningen vil avta gradvis i løpet av de første dagene.

Før hjemreise

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke når du klarer å svelge, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, eventuelt e-resept og/eller smertestillende medisiner. For operasjonsbeskrivelse, se www.helsenorge.no

Når du er hjemme

Smerter

Smerter kan forekomme etter operasjonen, spesielt de første dagene. Ved behov for smertelindring kan du bruke paracetamol eller smertestillende som foreskrevet av kirurg. Antall tabletter tas som avtalt operasjonsdagen, følg anbefalt dosering som står på pakken påfølgende døgn. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen. Smerte og hevelse kan lindres ved å legge kalde omslag/ ispose med en tynn håndduk over ansiktet, og det er viktig å ligge med hodet litt høyere enn kroppen når du legger deg. Litt nummenhet i overleppen og tennene eller i ganen er vanlig og  vil avta etter hvert. Hevelse og misfarging under øynene forsvinner etter en ukes tid.

Mat

Du kan spise og drikke normalt etter operasjonen, men unngå veldig varm mat og drikke de første dagene.

Aktivitet

Etter operasjonen er det viktig å unngå anstrengelser og tunge løft den første uken. Fysisk aktiviteten økes etter hvert som tilstanden tillater det. Ingen kontaktsport eller ballspill på 8 uker.

Saltvannsskylling av nesen

Du skal starte med skylling når tampongene er fjernet dersom ikke annet er avtalt. Dersom du ikke har tamponger kan du starte med skånsom neseskylling operasjonsdagen. Saltvannsskylling er viktig for å holde nesen åpen og ren, redusere skorpedannelse, motvirke infeksjon og for et godt resultat etter operasjonen. Det er flere måter å skylle nesen på, men det viktigste ved alle metodene er å skylle tilstrekkelig ofte, gjerne 4-6 ganger daglig i minimum 2 uker. Avtrappende skylling de neste 2 ukene.

Blandingsforhold 
Tilsett 1 strøken spiseskje salt (helst uten jod) i 1 liter varmt vann fra springen, rør om og avkjøl. Saltvannet skal ha kroppstemperatur ved bruk. Bruk en liten skål/bolle. 

 
Neseskylling med skål/bolle
Illustrasjon av neseskylling.
Hold for det motsatte neseboret mens saltvannet suges opp fra skålen. La saltvannet renne ut fra samme side eller spytt ut. Gjenta to til tre ganger på hver side.

 
Etter skylling
Du bør spraye/smøre nesen med sesamolje (f.eks. Nozoil/Rhinoil) mellom skyllingene for å unngå at slimhinnene bli tørre. Oljespray kan kjøpes reseptfritt på apoteket.


Bilkjøring

Du kan ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner eller har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjonen og omfang av operasjonen, men den er vanligvis på 1-2 uker. Eventuell forlengelse av sykmelding gjøres hos fastlegen.

Oppfølging

Dato og tid for kontrolltimer, se www.helsenorge.no

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38°-38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. De vanligste komplikasjonene er infeksjon og kraftig blødning.

Blødning er vanlig etter operasjon og oppstår oftest etter noen timer. Småblødninger har vanligvis ingen betydning så lenge det bare er gjennomsiving av bandasjen under nesen. Småblødninger vil vanligvis gi seg etter noen timer. Sett deg gjerne i en komfortabel stol med hode høyt og skift bandasjen under nesen når den er gjennomsivet av blod.

Infeksjon/sårbetennelse er relativt uvanlig etter operasjon og oppstår oftest etter et par dager. Nesen blir da rød og hoven med økende smerter og sykdomsfølelse.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har mistanke om infeksjon eller betydelig blødning som ikke stopper av seg selv.

I helgene, fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl. 07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre-nese-halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i dette tidsrommet kontakt nærmeste sykehus som har øre-nese-halsavdeling.

Kontakt

Lovisenberggata 17 Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.