Diagnose

Patellainstabilitet - Ustabil kneskål

Ustabil kneskål er nesten alltid forårsaket av at kneskålen har vært ute av ledd. Når dette skjer vil man oppleve at kneskålen glipper ut over utsiden av kneet. Når kneskålen glipper ut av ledd vil de stabiliserende strukturene på innsiden av kneet ofte ryke.

De fleste blir innlagt etter operasjonen, det betyr at du reiser hjem etter 1-3 dager. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Utredning

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Overnatting natt til operasjonsdagen

Dersom du har fått innkallingsbrev med oppmøtetid på Operasjonsforberedende poliklinikk dagen før operasjon og på Ventestuen operasjonsdagen må du selv sørge for overnatting. Ved behov for hotell finner du noen alternativer på sykehusets nettside. For informasjon om refusjon se www.helsenorge.no

Fysioterapeut

Gjør avtale med fysioterapeut på hjemstedet for videre oppfølging 1-2 uker etter operasjonen.

Hjelpemidler

Du vil trenge krykker etter operasjonen. Disse må du ta med når du møter opp på sykehuset.
Hjelpemidler kan kjøpes i noen apotek og butikker som fører hjelpemidler, eller lånes på hjelpemiddellager i enkelte kommuner.

Krykkegang

Øv deg gjerne på forhånd

Hva skjer operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.

Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Operasjonsområdet blir barbert hvis det er behov for det. Du vil få snakke med ortopeden som skal operere deg og med anestesilegen som vil fortelle hvilken bedøvelse som er aktuell for deg. Det er vanlig å få epiduralbedøvelse, som beholdes som smertelindring det første døgnet.

Behandling

Operasjonen er en kombinasjon av artroskopi, det vil si «kikkhullskirurgi» via små snitt i huden og «åpen» kirurgi. Vi bruker en sene fra baksiden av låret (hamstring) for å lage nytt leddbånd. Senefestet på leggbenet flytter vi ved å løsne dette og skru det fast på nytt sted. Det blir lagt kompresjonsbandasje utenpå vanlig bandasje.

Oppfølging

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Du får informasjon fra sykepleier, kirurg og fysioterapeut før hjemreise. Fysioterapeuten gir deg instruksjon i enkle øvelser som du umiddelbart kan begynne med. Noen får tilpasset ortose (skinne) etter operasjonen.

Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, fysioterapirapport, e-resept og/eller smertestillende medisiner. For operasjonsbeskrivelse og eventuell kontrolltime, se www.helsenorge.no

Når du har kommet hjem

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. De første dagene etter operasjonen skal du ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Det kan være behov for å kombinere ulike smertestillende preparater de første dagene. Nedtrapping gjøres etter hvert som smertene avtar.

Smerte og hevelse kan også lindres ved å redusere aktivitet, legge det opererte benet høyt og bruke isposer og lignende (15-20 min., gjentas).

Aktivitet

Det er viktig å begynne å bevege kneet senest dagen etter operasjonen og at du oppnår full strekk i kneet så snart som mulig. Ikke bygg opp med puter mer enn det som er nødvendig for smertene.

Dersom ikke annet er avtalt skal du gå med to krykker til du ikke får reaksjoner med økte smerter og hevelse, føler deg trygg og kan gå uten å halte. Leddbåndet er svakt i minst 12 uker etter operasjonen. Dette påvirker ikke daglig aktivitet/trening, men du bør unngå ukontrollert belasting som for eksempel brå vridninger av kneet.

Sting

Stingene fjernes hos din fastlege 14 dager etter operasjonen.

Dusj

Du kan dusje etter 2 dager dersom såret er tørt. Pass på at bandasjen sitter godt på før du dusjer og skift til ny bandasje umiddelbart.
Dersom du har en pustende dusjbandasje beskytter den såret slik at det ikke blir vått. Denne bandasjen kan du derfor beholde på etter dusjing.

Bandasje

Kompresjonsbandasje (sirkulært bind)  beholdes i 3-5 dager eller skiftes ved gjennomblødning.
Dersom bandasjen er tørr kan den sitte på til stingene fjernes.
Blir bandasjen våt, gjennomtrukket med blod eller løsner må den skiftes. Det er ikke nødvendig å skifte bandasjen hvis den bare har skygge av blod.

Bandasjeskift

  • Vask hendene grundig.
  • Fjern den gamle bandasjen ved å ta tak i hjørnet og dra den forsiktig av.
  • Du skal ikke ta på såret, rense det eller forsøke å fjerne gamle blodrester.
  • Legg umiddelbart på ny bandasje uten å berøre den delen av bandasjen som skal i kontakt med såret.
  • Hold kneet bøyd når du legger på bandasjen.


Bilkjøring

Når du kan begynne å kjøre bil er avhengig av smerte og funksjon. Ofte tar det flere uker før du kan kjøre igjen. Du kan heller ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner og har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjon og din individuelle situasjon. Eventuell forlengelse av sykemelding gjøres hos fastlege.

Oppfølging

Etter 2 og 6 uker skal du møte til kontroll hos fysioterapeut, dersom du har lang reisevei kan det avtales kontroll på telefon. Kontroll hos ortoped etter 6 måneder, dette varierer noe. 

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38°- 38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner.
De aller fleste er sjeldne og kan behandles. De vanligste komplikasjonene er sivblødning fra operasjonsområdet, blodpropp og infeksjon.

Tegn på blodpropp kan være: Hoven, rød og vond legg som er mer smertefull enn kneet.

Tegn på infeksjon kan være: Rødt, hovent, irritert sår med siving av puss fra såret, feber og økende smerter.

Nerve- og karskade kan forekomme. Noen kan oppleve smerter og stivhet i kneet etter inngrepet. Noen kan også få nye luksasjoner av kneskålen.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.

Kontakt

Lovisenberggata 17 Ortopedi

Kontakt Ortopedi

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykhuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.