Behandling

Medikamentell behandling av nesepolypper - Omalizumab (Xoliar) - poliklinisk

Xolair brukes blant annet i behandling av kronisk bihulebetennelse med nesepolypper. Medikamentet bidrar til å redusere størrelsen på polyppene og forbedrer symptomer som nesetetthet, tap av luktesans, slimansamling bak i halsen og rennende nese.
Xolair inneholder virkestoffet omalizumab. Omalizumab er et kunstig protein som ligner naturlige proteiner som produseres i kroppen. Det tilhører en klasse legemidler som kalles monoklonale antistoffer. Proteinet hemmer immunmolekylet immunglobulin E (IgE).

Før

Før behandlingsoppstart må du veie deg. I tillegg må du ta en blodprøve for å se på mengden IgE i blodet, såkalt total IgE. Dette er for å avgjøre riktig dose av medikamentet. Etter dette er det ikke nødvendig med oppfølgende blodprøver under behandlingen. Siden dosen settes ut fra total IgE og vekt, er det viktig å informere legen dersom vekten din endrer seg drastisk.

Legen skriver en resept på Xolair til deg som du selv henter ut på apoteket og tar med til poliklinikken. Utover dette krever ikke behandlingen noen andre forberedelser.

Dersom du tidligere har hatt en allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk) er det viktig at du informerer legen om dette på forhånd. Gi også beskjed ved latexallergi siden nålhetten inneholder lateks.

Under

Omalizumab (Xolair) gis i en ferdigfylt sprøyte som settes i underhuden (subcutant). Dosen, og dermed hvor mange sprøyter som må settes ved hver behandling, avhenger av total IgE og vekten din.

Sykepleier på poliklinikken setter sprøyten/-ene i underhuden i overarm og lår.

De tre første behandlingene skal alltid foregå på et sted med akutt medisinsk beredskap (legekontor/sykehus). Deretter kan du selv  gjennomføre behandlingen hjemme. Dersom du etter hvert ønsker dette vil du få opplæring på poliklinikken.

Hvor lang tid tar behandlingen?

Legemiddelet settes som en sprøyte og innebærer derfor ett eller flere nålestikk. Selve sprøytesettingen tar kun 5 minutter. Etter første behandling må du observeres i 1 time i avdelingen. De to neste behandlingene krever en observasjonstid på 30 minutter. Dersom du etter tre behandlinger ikke har hatt noen reaksjoner, trenger du ikke noen observasjonstid etter sprøytene er satt.

Oppbevaring

Xolair oppbevares i kjøleskap (2-8 grader C), men må ikke fryses. Sprøytene skal oppbevares i ytteremballasjen for å beskyttes mot lys. Før du skal ta legemiddelet, tar du sprøytene ut av kjøleskapet og lar dem ligge i originalemballasjen i romtemperatur i 15-30 min. Sprøytene må ikke ligge ute av kjøleskapet lengere enn 4 timer før de settes.  Etter

Når du har fått sprøytene og eventuell observasjonstid er over, kan du reise hjem.

Hver dose gis med et intervall på 4 uker. Effekten kan sees allerede etter 4 uker, men for noen kan det ta lengre tid. Behandlingsbehov og effekt vurderes fortløpende av legen. Dersom du ikke merker noen behandlingseffekt etter 6 måneder vil legen vurdere å avslutte behandlingen.

Oppfølging

Under behandlingen er det vanlig at du følges opp med kontroller på poliklinikken eller hos fastlegen. Dette avtales med øre-nese-halslegen.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg bruke Xolair om jeg er gravid eller ammer?

Per i dag er det ikke noe som tyder på at denne behandlingen er skadelig for foster eller barn som ammer. På den andre siden er det heller ikke etablert med sikkerhet at det er helt trygt. Det vil derfor være behov for en individuell vurdering i hvert tilfelle.

Kan jeg ta vaksiner mens jeg står på Xolair?

Det anbefales å unngå å ta levende vaksiner (for eksempel gulfeber, BCG, MMR) mens du står på immundempende medisiner. Skal du ta ikke-levende-vaksiner som influensavaksine eller covid-vaksine, anbefales det å vente 1-2 uker mellom vaksine og Xolair. Si fra til legen dersom du skal ta vaksine, slik at neste dose med Xolair kan planlegges med tilstrekkelig opphold.

Kan jeg ta mine faste medisiner mens jeg tar Xolair?

Du kan ta dine faste medisiner som vanlig dersom du ikke har fått noen annen beskjed av legen.

Vær oppmerksom

Bivirkninger og komplikasjoner

De fleste tåler Xolair godt. Noen kan allikevel oppleve rødhet og hevelse ved innstikkstedet. Hodepine og smerter i muskler og ledd kan også oppstå.
Selv om det er liten sjanse for anafylaksi (alvorlig allergisk reaksjon), må du allikevel observeres de tre første gangene du får Xolair.


Kontakt

Lovisenberggata 17 Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.