Behandling

Medikamentell behandling av nesepolypper - Dupilumab (Dupixent) - Poliklinisk

Dupixent er preparatnavnet som inneholder virkestoffet dupilumab.  Dupixent brukes blant annet i behandling av kronisk bihulebetennelse med nesepolypper. Medikamentet bidrar til å redusere størrelsen på polyppene og forbedrer symptomer som nesetetthet, tap av luktesans, slimansamling bak i halsen og rennende nese.

Dupilumab er et monoklonalt antistoff, en type spesialisert protein, som blokkerer virkningen av proteiner kalt interleukiner. Disse kan redusere tegn og symptomer på atopisk eksem, astma, kronisk betennelse i neseslimhinnen med nesepolypper (CRSwNP), prurigo nodularis (kronisk hudsykdom) og eosinofil øsofagitt (kronisk betennelse i spiserøret).

Før

Før oppstart vil legen be deg om å fylle ut et skjema med spørsmål om hvordan du opplever nesefunksjonen din, i tillegg må du ta en blodprøve.
Legen skriver en resept på Dupixent til deg som du selv henter ut på apoteket og tar med til poliklinikken. Utover dette krever ikke behandlingen noen andre forberedelser.

Oppbevaring

Dupixent skal oppbevares i kjøleskap (2-8 °C) i ytteremballasjen for å beskyttes mot lys. Medikamentet må ikke fryses.
Dupixent kan oppbevares ved romtemperatur ≤25°C i maks 14 dager hvis nødvendig, men er da kun holdbar innenfor disse 14 dagene.

Under

Hvordan foregår behandlingen?

Dupixent får du som ferdigfylt sprøyte eller penn som skal settes i underhuden (subcutant).

Første dose skal du ta på poliklinikken, sykepleier gir deg informasjon og hjelp.
Selve stikket tar under 1 minutt, men du skal observeres i minimum 1 time før du kan dra hjem.

De påfølgende dosene setter du selv hjemme. Dupixent 300 mg settes i underhuden (subcutant) på låret eller magen (unngå området 5 cm rundt navlen) hver 2. uke.
Dersom du får en omsorgsperson til å sette medikamentet kan overarmer også benyttes som injeksjonssted. 

Instruksjon

Ta sprøyten (pennen) med Dupixent ut av kjøleskapet og la den ligge flatt i romtemperatur i 45 min før du skal injisere medikamentet.

Sprøyten/pennen skal ikke ristes, utsettes for varme eller direkte sollys.
Oppløsningen skal være klar til svakt opaliserende, fargeløs til blek gul. Ved grumsete, misfarget eller synlige partikler skal den ikke brukes.
 
 • Utfør håndvask
 • Velg et område med hel og frisk hud. Unngå blåmerker, føflekker ol. 
 • Rengjør huden med en våtserviett med alkohol
 • Ta av hetten på pennen og hold den slik at du kan se det lille vinduet
 • Trykk pennen bestemt ned mot huden i en 90 graders rett vinkel til du ikke kan se nålebeskyttelsen. Injeksjonen starter når du hører et klikk. 
 • Hold pennen slik mot huden til du ser at hele vinduet har blitt gult. Du skal nå høre et nytt klikk. Vent så i 5 sekunder før du fjerner pennen.
Injeksjonen er ferdig og pennen kan kastes i en gul boks eller tom brusflaske med kork da dette regnes som stikkende medikamentavfall. 
Når boks eller flaske er full kan dette leveres til destruksjon på apoteket.Etter

Hva skjer etterpå?

Hver dose skal settes med en intervall på 2 uker.
Effekten merkes av noen allerede etter første dose, men for andre kan det ta lengre tid.
Behandlingsbehov og effekt vurderes fortløpende av legen.
Dersom du ikke merker noen behandlingseffekt etter 6 doser vil legen vurdere om behandlingen skal fortsette eller ikke.
 

Kontroller

Under behandlingen er det vanlig at du følges opp med kontroller på poliklinikken. 

 • Første kontroll etter ca 2,5 måned etter oppstart med nye blodprøver og utfylling av SNOT-22 skjema. 
 • Andre kontroll etter 6 måneder (12 doser) med nye blodprøver og SNOT-22.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg bruke Dupixent om jeg er gravid eller ammer?

Per i dag er det ikke noe som tyder på at denne behandlingen er skadelig for foster eller barn som ammer. På den andre siden er det heller ikke etablert med sikkerhet at det er helt trygt. Det vil derfor være behov for en individuell vurdering i hvert tilfelle.
 

Kan jeg ta vaksiner mens jeg står på Dupixent?

Inaktiverte eller ikke-levende vaksiner (som influensa, eller COVID-vaksine) kan gis. Skal du ta en slik vaksine anbefales det at denne settes i en av ukene der du ikke skal ta Dupixent. 
Levende og levende svekkede vaksiner (som for eksempel gulfeber, BCG, MMR) skal ikke gis samtidig med Dupixent da klinisk sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Før oppstart med Dupixent anbefales det derfor at du revaksineres med levende og levende svekket immunisering dersom det er behov for det. Snakk med legen om dette om du er usikker på hva du har behov for. 
 

Kan jeg ta mine faste medisiner mens jeg tar Dupixent?

Du kan ta dine faste medisiner som vanlig dersom du ikke har fått annen beskjed av legen.
 

Hva gjør jeg om jeg glemmer en dose?

Dersom du glemmer en dose som administreres hver 2. uke, skal dosen tas innen 7 dager fra den glemte dosen. Deretter tar du de neste dosene etter opprinnelig doseringsplan. Dersom den glemte dosen ikke tas innen 7 dager, skal du vente med å ta Dupixent til neste dose i den opprinnelige doseringsplanen.

Kriterier og prosedyre for oppstart Dupilumab fra Legeforeningen.no

Vær oppmerksom

Bivirkninger og komplikasjoner

De fleste tåler Dupixent bra, men noen kan oppleve enkelte bivirkninger. De vanligste er:

 • reaksjon ved injeksjonssted (rødme, hevelse)
 • hodepine
 • oppbluss av herpes
 • kløe i øyne, øyekatarr og andre (mer alvorlige) øyeplager
Hvis du får øyeplager bør du kontakte lege for vurdering av videre behandling og om det er aktuelt med henvisning til øyelege.

Kontakt

Lovisenberggata 17 Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.