Behandling

Kneartroskopi, menisk (sutur/reseksjon), fremre korsbånd (ACL)

Avriving av det fremre korsbandet er ein vanleg idrettsskade og kan gjere kneet ustabilt. Opptrening med rettleiing kan hjelpe, men er du veldig aktiv, kan det hende du må gjennom ein operasjon.

Avriving av fremre korsband er vanleg i idrettar som inneber raske vendingar, vridingar eller hopping, for eksempel basketball, slalåm, fotball eller turn. Det er størst risiko for at det fremre korsbandet ryk dersom du overstrekkjer eller vrir kneleddet. Men direkte slag mot kneet eller foten kan òg forårsake skaden.

Les mer på helsenorge.no

Korsbånd

Ved korsbåndsoperasjoner (ACL-rekonstruksjon) er hensikten å gjenvinne stabiliteten som korsbåndet ga før du skadet deg.

Menisk

Ved meniskskader er hensikten med operasjonen å reparere eller ta bort den delen av menisken som gir låsing eller smerte.


 
De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen.

 
Les mer om korsbånd

 
Les mer om menisk


 

Henvisning og vurdering

Leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer kan henvise til operasjonsvurdering.

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset


Les innkallingsbrevet nøye.


Fysioterapeut

Gjør avtale med fysioterapeut på hjemstedet for videre oppfølging 1-2 uker etter operasjonen.


Hjelpemidler

Du vil trenge krykker etter operasjonen. Disse må du ta med når du møter opp på sykehuset.
Hjelpemidler kan kjøpes i noen apotek og butikker som fører hjelpemidler, eller lånes på hjelpemiddellager i enkelte kommuner.

 

Krykkegang

Øv deg gjerne på forhånd.


Hva skjer operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen.
Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.

 
Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Operasjonsområdet blir barbert dersom det er behov for det. Du vil få snakke med ortopeden som skal operere deg og med anestesilegen som vil fortelle hvilken bedøvelse som er aktuell for deg.


 


 

Under

Operasjonen gjøres artroskopisk, det vil si kikkehullskirurgi gjennom små innstikk i huden.

Ved ACL operasjon gjøres artroskopi kombinert med åpen kirurgi.


 

Etter

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få  tilbud om mat og drikke, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise.

Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykemelding, fysioterapirapport, e-resept og/eller smertestillende medisiner. For operasjonsbeskrivelse og eventuell kontrolltime, se www.helsenorge.no

Når du har kommet hjem

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. De første dagene etter operasjonen skal du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Det kan være behov for å kombinere ulike smertestillende preparater de første dagene. Nedtrapping gjøres etter hvert som smertene avtar.

Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen.
Smerte og hevelse kan også lindres ved å redusere aktivitet, legge det opererte benet høyt og bruke isposer og lignende (15 - 20min, gjentas).


Aktivitet

Det er viktig å begynne å bevege kneet senest dagen etter operasjonen, og at du får full strekk i kneet så snart som mulig. Ikke bygg opp med puter mer enn det som er nødvendig for smertene.

Dersom menisken er sydd, skal du bruke krykker og belaste inntil 20 kg i 6 uker. Noen får ortose (skinne) i 6 uker i tillegg. Dette vil du få informasjon om etter operasjonen.
Dersom ikke annet er avtalt, skal du gå med to krykker til du ikke får reaksjoner med økte smerter og hevelse, føler deg trygg og kan gå uten å halte


Sting

Dersom operasjonssåret er stripset (med sårtape) skal de sitte på til de løsner av seg selv, eller de kan fjernes etter 1 uke. Stingene fjernes hos din fastlege 14 dager etter operasjonen. 
 

Dusj

Du kan dusje etter 2 dager dersom såret er tørt. Pass på at bandasjen sitter godt på før du dusjer og skift til ny bandasje etter dusjing.
Dersom du har en pustende dusjbandasje beskytter den såret slik at det ikke blir vått. Denne bandasjen kan du derfor beholde på etter dusjing.


Bandasje

Dersom bandasjen er tørr kan den sitte på i 14 dager.
Blir bandasjen våt, gjennomtrukket med blod eller løsner må den skiftes. Det er ikke nødvendig å skifte bandasjen hvis den bare har skygge av blod.
 

Bandasjeskift

 
  • Vask hendene grundig.
  • Fjern den gamle bandasjen ved å ta tak i hjørnet og dra den forsiktig av.
  • Du skal ikke ta på såret, rense det eller forsøke å fjerne gamle blodrester.
  • Legg umiddelbart på ny bandasje uten å berøre den delen av bandasjen som skal i kontakt med såret.
  • Hold kneet bøyd når du legger på bandasjen.

Bilkjøring

Når du kan begynne å kjøre bil er avhengig av smerte og funksjon. Du kan heller ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner og har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.


Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjon og din individuelle situasjon. Eventuell forlengelse av sykmelding gjøres hos fastlege.


Oppfølging

Det innkalles ikke til rutinemessig etterkontroll ved artroskopi og meniskreseksjon. Har du behov for tilsyn ta direkte kontakt med sykehuset.
Dersom du er operert med reparasjon/sutur av menisk eller ACL-rekonstruksjon skal du møte til kontroll hos fysioterapeut på sykehuset etter 2 og 6 uker. Ved lang reisevei kan det avtales telefonkonsultasjoner. 

Dersom du skal opereres for korsbåndskade vil du få et spørreskjema (KOOS) operasjonsdagen, og tilsvarende skjema vil du få tilsendt for utfylling etter 2 og 5 år. Sykehuset sender skjemaet til Nasjonalt Register for Korsbåndskirurgi, denne registreringen bidrar til at behandlingen av slike skader kan forbedres. Det er derfor viktig for oss at du fyller ut spørreskjemaet.

 

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38°-38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. De aller fleste er sjeldne og kan behandles. De vanligste komplikasjonene er sivblødning fra operasjonsområdet, blodpropp og infeksjon.
 
Tegn på blodpropp kan være: Hoven, rød og vond legg som er mer smertefull en kneet.

Tegn på infeksjon kan være: Rødt, hovent, irritert sår med siving av puss fra såret, feber og økende smerter.

Nerve- og karskader kan forekomme. Noen kan også oppleve smerter og stivhet i kneet etter inngrepet.

 
Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.

Kontakt

Lovisenberggata 17 Ortopedi

Kontakt Ortopedi

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykhuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.