Behandling

Kateterinnsetting: Veneport (VAP)

Mange pasienter har behov for langtids intravenøse katetre for å få medisiner og/eller ernæring. Disse legges som oftest inn av anestesilege i en operasjonsavdeling.

VAP (Venous Access Port) er en venøs tilgangsport som består av et lite kammer som opereres inn under huden på brystet. Kammeret har tilgang til en stor vene gjennom en slange (kateter). 
Med en spesialnål punkteres huden over kammeret og den vil ligge beskyttet under huden så lenge behandling er nødvending. 
Etter avsluttet behandling må kammeret og slange (kateter) fjernes ved et lite kirurgisk inngrep.

Det er personell ved anestesiavdelingen som legger inn intravenøse katetre og sentrale venekatetre.
Det finnes flere forskjellige typer slike katetre; Veneport (VAP), Hickmankateter, (tunellert) dialysekateter, PICC-line og midlinekateter er navn på noen.

Før

Les innkallingsbrevet nøye.

Faste (mat og drikke)

Du skal faste operasjonsdagen for å unngå problemer i forbindelse med anestesi. Det betyr at du ikke skal spise mat, frukt eller drikke melk siste 6 timer før oppmøtetid.
Du kan drikke vann, saft og kaffe/te uten melk inntil 2 timer før oppmøtetid.
Tyggegummi, pastiller, røyk og snus kan brukes inntil 2 timer før oppmøtetid.  Røykeplaster kan brukes. Tannpuss utføres som vanlig.

 

Medisiner

Blodfortynnende medisiner  
Dersom du bruker Fragmin® med styrke 7500 IE eller høyere, er det viktig at du informerer oss om dette da medikamentet skal trappes ned før VAP-innleggelsen.
Bruker du Fragmin® med styrke 5000 IE eller lavere tar du siste injeksjon dagen før VAP-innleggelsen.

Bruker du Marevan® eller andre blodfortynnende medikamenter må du informere oss om dette da disse medikamentene også skal trappes ned før operasjonen.

Andre faste medisiner tas som vanlig om morgenen operasjonsdagen med inntil ett glass vann eller saft.

Hygiene

Du må dusje om morgenen på operasjonsdagen.
 

Hva skjer operasjonsdagen

Du møter fastende i bygg D Kir. pol ØNH venterom.
Du skal ta blodprøver. Når blodprøvesvarene er klare vil sykepleier hente deg og følge deg inn til operasjonsstuen.

Du vil få på deg sykehustøy. Operasjonsområdet blir barbert hvis det er behov for det. Du vil få snakke med anestesilegen som vil fortelle hvilke bedøvelse som er aktuell for deg.
Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende. 

Verdisaker

Ta med minst mulig verdisaker. Lommebok, mobiltelefon etc. får du anledning til å låse inn når du er til operasjon. Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler som medbringes.

Under

VAP- innleggelsen foregår i lokalbedøvelse, i tillegg får du beroligende medikamenter. I sjeldne tilfeller velges narkose.
Under inngrepet bør du ligge så flatt som mulig, med ansiktet vendt bort fra innstikkstedet. Du vil kjenne stikket og noen opplever lett ubehag ved lokalbedøvelse og innleggelse av kateter.

Selve inngrepet varer cirka 30 - 60 minutter. 

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det, du må regne med 2 -3 timer. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke, og informasjon fra sykepleier og anestesilege.
Operasjonsbeskrivelsen finner du på www.helsenorge.no.

Det blir tatt et røntgenbilde cirka  2 timer etter inngrepet for å være sikker på at veneporten ligger slik den skal. Før du reiser hjem må lege godkjenne røntgenbildet.Etter

Hjemreise 

Du kan ikke kjøre bil selv, du må derfor avtale henting på forhånd.  De fleste kan bruke offentlig transport. Syketransport rekvireres ikke ved denne type behandling. 

Når du har kommet hjem


Smerter

På grunn av inngrepet får du to små sår ved veneporten. Det er normalt å være øm i området rundt veneporten ett par dager.

Aktivitet

De fleste kan være i vanlig aktivitet samme dag.

Sting

Dersom såret er lukket med selvoppløsende tråd vil denne forsvinne av seg selv i løpet av 5-10 dager.

Dusj/svømming

Du kan dusje etter 3 dager dersom såret er tørt.
Pass på at bandasjen sitter godt på før du dusjer, legg en vannavstøtende bandasje over (dusjbandasje) og skift til ny steril bandasje etter dusjing.

Du skal ikke bade/svømme med inneliggende VAP-nål.

Bandasje

Dersom bandasjen er tørr kan den sitte på til du dusjer.  Blir bandasjen gjennomtrukket med blod eller løsner må du skifte den hjemme.

Dersom du har strips under bandasjen kan disse ligge på til de løsner av seg selv.


Bandasjeskift


  • Vask hendene grundig.
  • Fjern den gamle bandasjen ved å ta tak i hjørnet og dra den forsiktig av.
  • Du skal ikke ta på såret, rense det eller forsøke å fjerne gamle blodrester.
  • Legg umiddelbart på ny bandasje uten å berøre den delen av bandasjen som skal i kontakt med såret.

Bilkjøring

Du kan ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner og har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar

Identitetskort

Du får med deg et identitetskort til veneporten som du skal ha med deg ved reise.
På dette kortet står det type og produksjonsnummer, samt hvem og hvor den er lagt inn. Skulle du legges inn på et annet sykehus, kan du eventuelt vise dette kortet. Ta for sikkerhets skyld identitetskortet til veneporten med deg hvis du skal ut å fly. Dette fordi veneporten kan slå ut på enkelte metalldetektorer.

Oppfølging

Når veneporten ikke er i bruk skal den skylles hver 4. – 6. uke, på den avdelingen du er tilknyttet. Dato og tid for time sendes digitalt.
Dersom du har spørsmål angående veneporten etter du har kommet hjem, kan du ringe medisinsk poliklinikk på tlf: 23 22 57 20.

Vær oppmerksom

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. Den vanligste komplikasjonen er infeksjon.
Tegn på infeksjon kan være: Rødt, hovent, irritert sår med siving av puss fra veneporten, feber og økende smerter.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.

Kontakt

Lovisenberggata 17 Anestesi

Kontakt Anestesi

Oppmøtested

Du møter fastende i bygg D Kir. pol ØNH venterom.


Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.