Behandling

Endoskopisk injeksjon av botulinumtoksin i stemmebånd, poliklinisk behandling

Botulinumtoksin (Botox) brukes blant annet som behandling ved stemmelidelsen spastisk dysfoni. Ved spastisk dysfoni har pasientene krampe (dystoni) i stemmebåndsmusklene. Stemmen blir hakkete og spastisk. Dersom man injiserer Botox i stemmebåndsmusklene blir stemmebåndene slakkere og stemmen normaliseres.

Botulinumtoksin er et medikament som blokkerer signal fra nervene til musklene slik at de ikke trekker seg sammen. Botox ™ er et av produktnavnene på botulinumtoksin. Botox brukes blant annet som behandling ved stemmelidelsen spastisk dysfoni. 

Botox behandlingen virker vanligvis i ca. 3 måneder og må jevnlig gjentas.

Før

I forkant av behandlingen vil du få beroligende medisiner, du kan derfor ikke kjøre bil i etterkant. Du kan spise og drikke som vanlig før timen.

Under

Behandlingen gjennomføres på poliklinikken i lokalbedøvelse. Du er våken og sitter i en stol under hele prosedyren. Sykepleier vil først gi deg beroligende tablettter, du vil deretter få strimler med lokalbedøvelse i nesen som skal virke i ca. 30-40 minutter. Strimlene blir så tatt ut og legen vil føre en slange med et kamera inn i nesen og bak i svelget, her vil legen dryppe lokalbedøvelse ned på stemmebåndene. Mens dette skjer kan det hende du blir bedt om å lage stemme. Når du er godt bedøvet vil legen føre en nål gjennom slangen i nesen og injisere Botox i stemmebåndene.

Selve stikket vil du ikke kjenne ettersom du får lokalbedøvelse. Noen pasienter kan kjenne ubehag når slangen føres inn og bakover i nesen, dette vil som regel avta når slangen kommer på plass.


Kan jeg gjennomføre behandlingen dersom jeg er gravid eller ammer?

Det er ikke anbefalt å gjennomføre denne behandlingen dersom du er gravid eller ammer. Snakk med legen om dette slik at det eventuelt kan planlegges behandlingsoppstart ved et senere tidspunkt.

Etter

Etter behandlingen er ferdig kan du dra hjem. Ettersom du blir bedøvet i svelget må du vente 45 minutter med å spise og drikke.

Oppfølging

Etter behandlingen settes du opp til en telefontime med lege for å snakke om effekten. Behandlingen er ikke permanent og gjentas gjerne etter noen måneder dersom den har effekt.

Vær oppmerksom

Bivirkninger og komplikasjoner

Det er vanlig at man etter noen dager kan oppleve svakere stemme. Dette kan vare i noen dager til ett par uker. Dette er til en viss grad ønsket bieffekt da dette vil vise at Botox-behandlingen har virket. Etter hvert vil stemmevolumet bedre seg og man vil få bedre flyt på stemmen og mindre «stakkato»-tale

Det er lite bivirkninger forbundet med behandlingen. Noen vil kunne oppleve nesetetthet og sårhet i nesen i dagene etterpå. Steroidespray (på resept) til nesen i kombinasjon med avsvellende nesespray (eks. Otrivin™) og olje- og saltvannsspray kan hjelpe på denne.  Resept avtales med legen.

Kontakt

Lovisenberggata 17 Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.